Vrije Universiteit Brussel
2020Top of page2019

* "Debat of sacochengevecht? Over de vernieuwde visie op taalvariatie van de Taalunie."
in:  Ons Erfdeel 62, 2: 67-71.  DOWNLOAD
[Digital reprint in De Lage Landen and neerlandistiek.nl]

* "Pleur op, scheefpoeper. Vlaamse en Nederlandse vloek- en scheldwoorden verzameld." 
in:  Ons Erfdeel 62, 2: 141-143.  DOWNLOAD
[Digital reprint in De Lage Landen]

* Language Contact. An International Handbook. Volume 1. Berlin / New York: De Gruyter Mouton.
(= Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft / Handbooks of Linguistics and Communication Science (HSK) 45/1).
[editor, with Jeroen Darquennes & Joseph Salmons. 853 pages]

* "Language contact research: scope, trends, and possible future directions."
in: Jeroen Darquennes, Joseph Salmons & Wim Vandenbussche (des.). Language Contact. An International Handbook. Volume 1. Berlin / New York: De Gruyter Mouton. 1-12. DOWNLOAD

* "Preface."
in: Jeroen Darquennes, Joseph Salmons & Wim Vandenbussche (des.). Language Contact. An International Handbook. Volume 1. Berlin / New York: De Gruyter Mouton. v-x.  DOWNLOAD

Top of page


2018

*  “Caught between propaganda and science: Ulrich Gerhard Lauts, the forgotten father of Dutch philology in Brussels.”
in:  Rick
Honings, Gijsbert Rutten & Ton van Kalmthout (eds.). Language, Literature and the Construction of a Dutch National Identity (1780-1830).  Amsterdam:  Amsterdam University Press. 117-141.  DOWNLOAD

*  "En weerom bloeien honderd Nederlandsen.  Over de Atlassen van de Nederlandse taal."
in: 
Ons Erfdeel 61, 2: 117-119.  DOWNLOAD

Review of Cinzia Russi (ed.). 2016. Current trends in historical sociolinguistics. Warsaw & Berlin: de Gruyter 2016.
in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 140, 2. 274–277. DOWNLOAD

*  "Translation and validation of the Dutch SarQoL®, a quality of life questionnaire specific to sarcopenia."
in:  Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interactions 18, 4. 463-472.
[with Anton Geerinck, Annelies Scheppers, Charlotte Beaudart, Olivier Bruyère, René Bautmans, Sam Delye & Ivan Bautmans].  DOWNLOAD

*  "Er ligt een wijd gapend gat open voor een pleitbezorger van de standaardtaal." 
in:  Ons Erfdeel Blog. 4 september 2018.
http://www.onserfdeel.be/nl/blogs/detail/‘er-ligt-een-wijd-gapend-gat-open-voor-een-pleitbezorger-van-de-standaardtaal’ 
DOWNLOAD

"Eugeen Van Steenkiste: arts, ‘godsche kalote’ en taalstrijder in het 19de -eeuwse Brugge."
in: Montanus Tijdingen 2018. 119-142. DOWNLOAD


Top of page


2017

*  "Unraveling multilingualism in times past. The interplay of language contact, language use and language planning."
in:  Sociolinguistica 31. 9-20. [with Gijsbert Rutten, Joseph Salmons & Rik Vosters]
DOWNLOAD

Historical multilingualism: language contact, use and planning.  Berlin / New York: De Gruyter.
(= Sociolinguistica 31.) [editor, with Gijsbert Rutten, Joseph Salmons & Rik Vosters. 276 pages]

Top of page

2016

*  "Huldeadres door Wim Vandenbussche aan zijn voorganger Jan Goossens, 16 december 2015."
in: Jaarboek van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde 2016. 116-19. 
DOWNLOAD

Top of page

2015

*  "The standardisation of minority languages – introductory remarks."
in: Sociolinguistica 29. 1-16. [with
Jeroen Darquennes] DOWNLOAD

The standardisation of minority languages. Berlin / New York:  Walter de Gruyter.
(=  Sociolinguistica 29.) [editor, with Jeroen Darquennes. 293 pages]

*  "Prijs voor Meesterschap 2014 voor Roland Willemyns. Advies van de Commissie voor taal- en letterkunde.”
in:  Jaarboek van de Maatschappij Der Nederlandse Letterkunde. [with Ronny Boogaert & Nicoline van der Sijs] DOWNLOAD
Top of page

2014

*  "Tussen adoptiekoe en zemelteef: iets over de houdbaarheidsdatum van ‘verse woorden’ in Vlaamse en Nederlandse kranten.”
in:  Freek Van de Velde, Hans Smessaert, Frank Van Eynde & Sara Verbrugge (eds.).  Patroon en argument. Een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William Van Belle en Joop van der Horst.  Leuven:  Leuven University Press. 735-746. [with Ester Magis, Jill Puttaert, Aleydis Van den Bossche, Rik Vosters & Roland Willemyns] 
DOWNLOAD

Norms and Usage in Language History, 1600–1900.  A sociolinguistic and comparative perspective.  Amsterdam / Philadelphia:  John Benjamins. [editor, with  Gijsbert Rutten & Rik Vosters.  334 pages]

*  "The interplay of language norms and usage patterns. Comparing the history of Dutch, English, French and German."
in: Rutten, Gijsbert, Rik Vosters & Wim Vandenbussche (eds.). Norms and Usage in Language History, 1600–1900.  A sociolinguistic and comparative perspective.  Amsterdam / Philadelphia:  John Benjamins. 1-18. [with Gijsbert Rutten & Rik Vosters] DOWNLOAD

*  "Norms and usage in 19th-century Southern Dutch."
in: Rutten, Gijsbert, Rik Vosters & Wim Vandenbussche (eds.). Norms and Usage in Language History, 1600–1900.  A sociolinguistic and comparative perspective.  Amsterdam / Philadelphia:  John Benjamins. 73-100. [with Rik Vosters, Els Belsack & Jill Puttaert] DOWNLOAD

*  ""Im Westen nichts Neues"? Over diglossie, diaglossie en tussentaal in West-Vlaanderen."
in: Neerlandica Wratislaviensia XXIV:  43-66. 


Top of page

2013

*  "De taal van de Vlamingen. Een polemisch en leerrijk boek over Verkavelingsvlaams."
in:   Ons Erfdeel 56, 2: 138-140.
  DOWNLOAD
 
*  ""Eene zoete en aengenaeme tael." Over taalvariatie in West-Vlaanderen."
in:  Brand, Hanno, Ben Groen, Eric Hoekstra & Cor van der Meer (eds.).  De tienduizend dingen.  Feestbundel voor Reinier Salverda.  Ljouwert: Fryske Akademy.  301-316. [with Roland Willemyns]
  DOWNLOAD

Language Ecology for the 21st Century: Linguistic Conflicts and Social Environments.  Oslo:  Novus.  [editor, with  Ernst Håkon Jahr & Peter Trudgill.  342 pages]

*  "The ecology of language in the twenty-first century."
in:  Vandenbussche, Wim, Ernst Håkon Jahr & Peter Trudgill (eds.).  Language Ecology for the 21st Century: Linguistic Conflicts and Social Environments.  Oslo:  Novus. 9-12.  [with  Ernst Håkon Jahr & Peter Trudgill]  DOWNLOAD

Local and international perspectives on the historical sociolinguistics of Dutch.  Special issue of Taal & Tongval (65, 1) [editor, with Marijke van der Wal.  123 pages] DOWNLOAD

*  "Local and international perspectives on the historical sociolinguistics of Dutch."
in: Taal & Tongval 65, 1:  1-9. [with Marijke van der Wal] DOWNLOAD

Top of page

2012


Sprache und Religion / Language and Religion / Langue et Religion.  Berlin / New York:  Walter de Gruyter.
(=  Sociolinguistica 25.) [editor, with Jeroen Darquennes. 293 pages]

*  "Language and religion as a sociolinguistic field of study: some introductory notes."
in:  Darquennes, Jeroen & Wim Vandenbussche (eds.).  Sprache und Religion / Language and Religion / Langue et Religion.  Berlin / New York:  Walter de Gruyter. 1-11. [with Jeroen Darquennes]  DOWNLOAD

*    "The sociolinguistics of spelling. A corpus-based case study of orthographical variation in nineteenth-century Dutch in Flanders."
in:  van Kemenade, Ans & Nynke de Haas (eds.). Historical Linguistics 2009. Selected papers from the 19th International Conference on Historical Linguistics. Amsterdam / Philadelphia: Benjamins. 253-274. 
[with Gijsbert Rutten & Rik Vosters] DOWNLOAD

*  "Spelling and identity in the Southern Netherlands (1750–1830)."
in: Jaffe, Alexandra, Mark Sebba, Jannis Androutsopoulos & Sally Johnson (eds.). Orthography as social action. Scripts, spelling, identity and power. Berlin / New York: Mouton de Gruyter. 135-160.  [with Rik Vosters, Gijsbert Rutten & Marijke van der Wal]  DOWNLOAD


*  "Bipartite negation in 18th and Early 19th Century Southern Dutch:  Sociolinguistic aspects of Norms and Variation."
in: Neuphilologische Mitteilungen CXIII.  353-374.  [with Rik Vosters]
DOWNLOAD

Top of page

2011


*  "Immersie of inertie?  Vlaanderen als land van belofte voor meertalig onderwijs."
in:   Ons Erfdeel 54, 3: 4-11. DOWNLOAD

*  
Language and History, Linguistics and HistoriographyOxford e.a.:  Peter Lang.  [editor, with Nils Langer & Steffan Davies. 503 pages]

*   "Language and History, Linguistics and Historiography:  Interdisciplinary Problems and Opportunities." 
in:
Langer, Nils, Steffan Davies & Wim Vandenbussche (eds.).  Language and History, Linguistics and HistoriographyOxford e.a.:  Peter Lang. 3-14.  [with Steffan Davies and Nils Langer]  DOWNLOADTop of page

2010


*   "Standardisation through the Media.  The case of Dutch in Flanders."
in:  Gilles, Peter, Joachim Scharloth & Evelyn Ziegler (eds.). Variatio Delectat.  Empirische Evidenzen und theoretische Passungen sprachlicher Variation.  Frankfurt am Main:  Peter Lang.  309-322. 
DOWNLOAD

*  "CVN-rapport over het Engels in het hoger onderwijs."
in:  Oosterhof, Albert, Willy Martin, Jan Roukens & Els Ruijsendaal (eds.).  Nederlands in hoger onderwijs en wetenschap?  Gent:  Academia Press.  15-18.  [reprint of Ons Erfdeel 51, 1: 186-187.]  DOWNLOAD

*  "Stadt–Land–Unterschiede in der Kanzleisprache Flanderns im 19. Jahrhundert."
in:  Moulin, Claudine, Fausto Ravida & Nikolaus Rauge (eds.).  Sprache in der Stadt.
Heidelberg:  Winter. 75-96.  [with Eline Vanhecke & Roland Willemyns]  DOWNLOAD

*  "Dialectgebruik en periferie."
in:  De Caluwe, Johan & Jacques Van Keymeuln (eds.).  Voor Magda.  Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent.  Gent:  Academia Press.  801-816. [with Roland Willemyns & Marie Drees] DOWNLOAD

*   Changing standards in sociolinguistic research.  Celebrating the work of Roland Willemyns.  Berlin / New York:  Walter de Gruyter.
(=  Special issue of Multilingua 29, 3-4.)  [editor.  218 pages] DOWNLOAD

*   "Introduction." 
in: Multilingua 29, 3-4:  235-241.  DOWNLOAD

Top of page

2009


*   "Historical language planning in nineteenth-century Flanders:  standardisation as a means of language survival."
in:  Omdal, Helge & Rune Røsstad (eds.). Språknormering - i tide og utide?  Oslo: Novus Forlag.  255-268. 
DOWNLOAD

*  "Nieuw onderzoek naar taalbeleid en taalvariatie in de Zuidelijke Nederlanden ten tijde van Willem I."
in:  Backhus, Ad, Merel Keijzer, Ineke Vedder & Bert Weltens (eds.). 
Artikelen van de Zesde Anéla-Conferentie.  Delft:  Eburon. 389-395. [with Rik Vosters]  DOWNLOAD


Top of page

2008


*   "CVN-rapport over het Engels in het hoger onderwijs."
in:  Ons Erfdeel 51, 1: 186-187.  
DOWNLOAD

*   Roland Willemyns. 
VWS-Cahier 247.  Wevelgem: Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers. [48 pages] DOWNLOAD

*   "Wijzer worden over Willem?Taalgebruik in Vlaanderen ten tijde van het Verenigd
Koninkrijk der Nederlanden (1814–1830)."
in:  Internationale neerlandistiek 2008, 3: 2-22. [with Rik Vosters]  DOWNLOAD

*    
"Het einde van de standaardtaal?  Een controversieel boek van Joop van der Horst."
in:  Ons Erfdeel 51, 4: 188-191.  DOWNLOAD


*      "Non-Standard Language from the Lower Classes during the Nineteenth Century in Germany and Britain."
in:  Pfalzgraf, Falco & Felicity Rash (eds.).  Anglo-German Linguistic Relations.  Frankfurt:  Lang.  97-108. 
DOWNLOAD

* Review of Elvira Topalovic. 2003. Sprachwahl, Textsorte, Dialogstruktur.  Zu Verhörprotokollen aus Hexenprozessen des. 17. Jahrhunderts. Trier:  Wissen,schaftlicher Verlag Trier.
in:  Sociolinguistica 22: 204-206. DOWNLOAD

*     "Diglossie versus Kontinuum?  Der Einfluss von Dialektverlust."  
in:  Sociolinguistica 22: 48-65. 
[with Roland Willemyns] DOWNLOAD


Top of page

2007


*   "Taalverachters en taalverkrachters?  Sociolinguïsten op de beklaagdenbank."
in:  Sandra, Dominiek, Rita Rymenans, Pol Cuvelier & Peter Van Petegem (eds.).  Tussen taal, spelling en onderwijs.  Essays bij het emeritaat van Frans Daems.  Gent:  Academia Press. 23-34.  [with Roland Willemyns] 
DOWNLOAD

*   "Shared Standardization Factors in the History of Sixteen Germanic Languages."
in:  Fandrych, Christian & Reinier Salverda (eds.).  Standard, Variation und Sprachwandel in germanischen Sprachen / Standard, Variation and Language Change in Germanic Languages.  Tübingen:  Gunter Narr Verlag.  25-36.
DOWNLOAD

*   Taalpolitiek, taalplanning en taalgebruik in het 'Verenigd Koninkrijk der Nederlanden' (1814-1830). 
Gent:  Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.  (= Special issue of Verslagen en mededelingen van de KANTL 117, 1). [editor, with Guy Janssens.  145 pages]

*   "Wij willen Willem weer.  Het
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden als breekijzer voor een nieuwe 19de-eeuwse taalgeschiedenis."
in: 
Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 117, 1:  129-135. DOWNLOAD

*   Lower Class Language Use in the 19th Century. 
Berlin / New York:  Walter de Gruyter.
(=  Special issue of Multilingua 26, 2-3.)  [editor, with Stephan Elspaß.  161 pages] DOWNLOAD

*   "Introduction: Lower class language use in the 19th century." 

in: Multilingua 26, 2-3:  147-150. 
[with Stephan Elspaß] DOWNLOAD

*   "'Lower class language' in 19th century Flanders." 

in: Multilingua 26, 2-3:  279-290.
DOWNLOAD

Germanic Language Histories 'from Below' (1700-2000).  Berlin / New York:  Walter de Gruyter.  [editor, with Stephan Elspaß, Nils Langer & Joachim Scharloth.  520 pages]

*  "Over Kaloten, Tsjeven en andere Cistjes.  Verwensingen in 19de-eeuwse politieke teksten."
in:  Moerdijk, F., van Santen, A. & Tempelaars, R.  Leven met woorden.  Opstellen aangeboden aan Piet van Sterkenburg...  Leiden:  Koninklijke Brill.  339-351.
[with Roland Willemyns] DOWNLOAD
[reprinted in:  De Geus 39, 7: 5-7 & 39,11:5-9]

*    "Conference Report: The Future of Historical Sociolinguistics. Bruges, December 2006."
in:  SGL Newsletter 19, 1. 2-3. DOWNLOAD

*   "Shared Standardization Factors in the History of 16 Germanic Languages."
in: 
Actas - I.  X simposio international de comunicacion social (Proceedings of the Ninth International Symposium on Social Communication).  Santiago de Cuba:  Centro de lingüistica aplicada.  419-423. DOWNLOAD


Top of page

2006


*  "Het verhaal van de negentiende-eeuwse Zuidelijke taal: tien jaar en drie sociolinguïstische confreneties verder."
in:  Koole, T., Nortier, J. & Tahitu, B. (eds.). 
Artikelen van de Vijfde Sociolinguïstische Anéla-Conferentie.  Delft:  Eburon. 514-525. [with Eline Vanhecke, Roland Willemyns & Jetje De Groof]  DOWNLOAD

*  "Geen Engels, geen diploma?  Engels als onderwijs- en onderzoekstaal in onze universiteiten."
in:  de nieuwe Gemeenschap 2006, 1:  11-13. 
DOWNLOAD

*   "A Rough Guide to German Research on 'Arbeitersprache' during the 19th Century."
in:  Germanistik genießen.  Gedenkschrift für Doc. Dr. phil. Hildegard Bokova.  Wien:  Praesens Verlag.  439-458. 
DOWNLOAD

*   "'Waarom er geene eloquentie in het letterkundig Nederlandsch is.'  Drie verschillende factetten van het normdebat in de negentiende eeuw." 
in: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.  116, 2:  255-277.  [with Jetje De Groof & Eline Vanhecke DOWNLOAD

*  "Historical Sociolinguistics: Coming of Age?"
in: Sociolinguistica 20: 146-165. 
[with Roland Willemyns]  DOWNLOAD

*   "Language policy and language practice in official administrations in 19 century
Flanders."
in:  Miyares Bermúdez, E. & Ruiz Miyares, L. (eds.) 2006.  Linguistics in the Twenty First Century. Newcastle:  Cambridge Scholars Press.   3-12.
[with Eline Vanhecke, Roland Willemyns & Jetje De Groof] [reprint from 2005] DOWNLOAD

*  "Historical Sociolinguistics Network (HiSoN)."
in:  Zeitschrift für germanistische Linguistik 34:  406-408. [with Stephan Elspaß, Nils Langer & Joachim Scharloth]

Top of page

2005


*    "Language policy and language practice in official administrations in 19th century Flanders."
in:  Actas - I.  IX simposio international de comunicacion social (Proceedings of the Ninth International Symposium on Social Communication).  Santiago de Cuba:  Centro de lingüistica aplicada.  433-437. [with Eline Vanhecke, Roland Willemyns & Jetje De Groof]  DOWNLOAD

*   "Politische Loyalität und Sprachwahl.  Eine Fallstudie aus Flandern im frühen neunzehnten Jahrhundert."
in: 
E. Berner, M. Böhm und A. Voeste (eds.)  Ein gross vnnd narhafft haffen. Festschrift für Joachim Gessinger.  Potsdam: Universitätsverlag.  201-211.  [with Roland Willemyns & Eline Vanhecke]  DOWNLOAD

*    Review of Rindler Schjerve, R. (ed.) 2003. Diglossia and Power.  Language Policies and Practice in the 19th Century Habsburg Empire.  Berlin/New York:  Mouton de Gruyter. (8 pp.)
in:  Linguist List 16.1244.  http://www.linguistlist.org/issues/16/16-1244.html 
DOWNLOAD

*      "Taming thistles and weed amidst the wheat:  language gardening in 19th century Flanders."

in:  Davies, W. & N. Langer, N. (eds).  Linguistic purism in the Germanic languages.  Berlin / New York: de Gruyter. 46-61.  [with Roland Willemyns, Jetje De Groof & Eline Vanhecke]  DOWNLOAD

Top of page

   2004


*    "Triglossia and pragmatic variety choice in 19th century Flanders:  a case study in historical sociolinguistics."
in:  Journal of Historical Pragmatics 5.1.  27-47.  DOWNLOAD

*        Terug naar de bron(nen). Taal en taalgebruik in de 19de eeuw in Vlaanderen.  Gent:  Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.  (= Special issue of Verslagen en mededelingen van de KANTL 114, 1). [editor, 115 pages]

*        "Woord vooraf" & "Van de bronnen van de Nederlandse taalgeschiedenis naar een Europese historische sociolinguïstiek – aanzetten voor verder onderzoek."
in: Vandenbussche, W.  (ed.)  Terug naar de bron(nen). Taal en taalgebruik in de 19de eeuw in Vlaanderen.  Gent:  KANTL.  3; 107-113. DOWNLOAD

*     "Historical sociolinguistics in Flanders:  Rediscovering the 19th century."
in:  Christen, H. (ed.).  Varietäten und Varianten im sozialen und zeitlichen Raum.  Wien:  Edition Praesens Verlag.  49-80. [with Jetje De Groof, Eline Vanhecke & Roland Willemyns]  DOWNLOAD

*   "Cuius regio, eius lingua?  Taalkeuze en taalgebruik in Vlaanderens 19de-eeuwse gemeentekanselarijen."
in:  Schatbewaarder van de taal.  Liber amicorum Johan Taeldeman.  Gent:  Academia Press.  1079-1089.  [with Roland Willemyns, Jetje De Groof & Eline Vanhecke]  DOWNLOAD

Top of page

   2003


*    "Language, political power and social exclusion in 19th century Bruges."
in:  Actas - I.  VIII simposio international de comunicacion social (Proceedings of the Eight International Symposium on Social Communication).  Santiago de Cuba:  Centro de lingüistica aplicada.  449-455. DOWNLOAD

*    "Status, spraak en schone schijn:  het taalgebruik van de toplaag in 19de-eeuws Vlaanderen."
in:  Koole, T., Nortier, J. & Tahitu, B. (eds.).  Artikelen van de Vierde Sociolinguïstische Anéla-Conferentie.  Delft:  Eburon:  479-485. DOWNLOAD

*    "Historische sociolinguïstiek in Vlaanderen.  Inspiratie voor broodnodig onderzoek in Nederland?"
in:  Toegepaste taalwetenschap in artikelen 70.  39-49 DOWNLOAD

*  Germanic Standardizations, past to present.  Amsterdam/ New York:  John Benjamins.  [editor, with Ana Deumert]

*    "Standard languages:  taxonomies and histories."
in:  Deumert, A. & Vandenbussche, W. (eds.) Germanic Standardizations, past to present.  Amsterdam/ New York:  John Benjamins. 1-14. [with Ana Deumert] DOWNLOAD

*    "Research directions in the study of language standardization."
in:  Deumert, A. & Vandenbussche, W. (eds.) Germanic Standardizations, past to present.  Amsterdam/ New York:  John Benjamins. 461-476. [with Ana Deumert] DOWNLOAD 

Top of page

   2002


*    "The standardization of Dutch orthography in lower, middle and upper class documents in 19th century Flanders."
in:  Linn, A. & McLelland, N. (eds.).  Standardization.  Studies from the  Germanic languages. Amsterdam/ New York:  John Benjamins:  27-42.  DOWNLOAD

*    "Die Standardisierungsgeschichte des Niederländischen im 18. und 19. Jahrhundert.  Einige Ergebnisse und Forschungsdesiderate."
in: Androutsopoulos, J. K. & E. Ziegler (Hrsg.).  "Standardfragen" Soziolinguistische Perspektiven auf Sprachgeschichte, Sprachkontakt und Sprachvariation.  Frankfurt am Main:  Peter Lang Verlag.  27-38.   [with Roland Willemyns & Jetje De Groof]  DOWNLOAD

*    "Van 'Arbeitersprache' naar 'Bildungsstil'.  Het Duitse onderzoek naar sociale taalstratificatie in de 19de eeuw."
in:  Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 112, 3: 209-233. DOWNLOAD

Top of page

2001


*    "Ribberolen, godsche kaloten en dimmecrooten.  Dialecten in Brugse kiespropaganda uit de 19de eeuw."
in:  Archiefleven.  8, 1:  4-5.

*     " Dialectgebruik in de Brugse kiesstrijd van 1912."
in:  Brugs Ommeland.  41,1:  102-109.  DOWNLOAD

*     "Nederlands als prestigetaal voor de Brugse upper class in de 19de eeuw?"
in: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.  111, 2:  129-146.  DOWNLOAD
.
*     "Verbinden, verdelen en overheersen.  Taal, identiteit en macht in de 19de eeuw:  Brugge als casus."
in:  Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis.  27, 4:  437-458. DOWNLOAD

Top of page

2000


*    "Historische Sociolinguïstiek:  het 'Brugge-project'."
in:  Taal en Tongval.  52, 1:  258-276.  [with Roland Willemyns]  DOWNLOAD


Top of page

1999


*    "Sprachvariation in Flandern im 19. Jahrhundert:  theoretisch-methodische Probleme der historischen, soziolinguistischen Forschung."
in:  Sociolinguistica  13:  141-158.  [with Roland Willemyns]  DOWNLOAD

*    "Taalgebruik van de Brugse ambachtsklassen in de 19de eeuw."
in :  Huls, E. & Weltens, B.  (eds.) Artikelen van de Derde Sociolinguïstische Anéla-Conferentie.  Delft:  Eburon:  441-450.  DOWNLOAD

*     "Arbeitersprache" in Bruges during the 19th Century."
in:  Bister-Broosen (ed.)  Beitraege zur historischen Stadtsprachenforschung.  Wien:  Edition Praesens Verlag:  21-47.  DOWNLOAD

*     "Het taalgebruik van ambachtsknechen en ambachtsmeesters in Brugge tijdens de vorige eeuw."
in: Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde.  LII:  233-246.  DOWNLOAD

*     "'Arbeitersprache', a fiction?"
in:  Belgian Journal of Linguistics.  13:  87-103.  DOWNLOAD

Top of page

1998


*    "Arbeitersprache  in Vlaanderen in de 19de eeuw."
in: Neerlandica Wratislaviensia XIII:  183-193.  DOWNLOAD

Top of page


1996


*    "Schriftelijk taalgebruik van de lagere klassen in 19de eeuws Brugge."
in:  Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.  106, 2-3:  161-175.  DOWNLOAD

*     "Qu'on veuille encore patienter un peu...  Van Frans naar Nederlands in de Brugse stadsadministratie."
in:  Archiefleven.  3, 4:  8-9.  DOWNLOAD
                            Top of page

1995


*    "De standaardisering van het Nederlands in de 19de eeuw:  een onderzoek naar schriftelijk taalgebruik in Vlaanderen."
in:  Huls, E. & Klatter-Folmer,J.(eds.).  Artikelen van de Tweede Sociolinguïstische Anéla-Conferentie.  Delft:  Eburon:  637-647.  [with Roland Willemyns]  DOWNLOAD

*    "Eeuwig zagen voor de vlaamsche taal.  De invloed van Eugeen Van Steenkiste op de vernederlandsing van de Brugse stadsadministratie."
in:  Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.  105,  2-3:  264-284.  DOWNLOAD

*    "Reactie op 'De sociolinguïstiek in het Nederlandse taalgebied anno 1995:  centrale thema's en theorieën'."
in:  Toegepaste taalwetenschap in artikelen. 1995, 2:  115-116.

*    "Grote kuis?  Het taalgebruik van het Vlaams Blok."
in:  Onze taal.  64, 4:  67-68.  DOWNLOAD

                                                                                                       Top of page

Prof. dr. Wim Vandenbussche
Vrije Universiteit Brussel | Centrum voor linguïstiek | Pleinlaan 2 | B-1050 Brussel | Belgium
Tel.: +32 (0)2 629.26.59 | Fax: +32 (0)2 629.36.84 |