Cursussen S. Caenepeel

Vanaf hier kan je surfen naar de cursufiches

 

Lineaire algebra (Algebra en Meetkunde)

Cursusnota's zijn verkrijgbaar bij de Standaard Student Shop; je vindt ze hier ook in pdf formaat (nieuwe versie 2017):

Lineaire Algebra I pdf

Lineaire Algebra II pdf

Assistenten 2017-2018: Jordy Van Poucke (groep A), Sam Mattheus (groepen B, C en D), Doryan Temmerman (Wiskunde en Fysica)

Examens januari 2018

Schriftelijk examen oefeningen: dinsdag 23/01/18, 8-13, D.002, D.003, D.007

Mondeling examen theorie

Overzicht hoorcolleges

1. 29/09/17: 1.1 Vectorruimten

2. 02/10/17: 1.2 Deelruimte en directe som; 1.3 Lineaire onafhankelijkheid

3. 06/10/17: 1.4 Basis en dimensie; 1.5 Eerste dimensiestelling; 2.1 Lineaire afbeelingen

4. 09/10/17: 2.1 Lineaire afbeeldingen; 2.2 Kern en beeld

5. 13/10/17: 2.2 Tweede dimensiestelling; 2.3 De vectorruimte van de lineaire afbeeldingen; 2.4 Matrices; 2.5 Het product van matrices

6. 16/10/17: 2.6 Verandering van basis; 2.7 De rang van een matrix

7. 20/10/17: 2.7 Matrices in rij echelonvorm; 3. Lineaire vergelijkingen en stelsels lineaire afbeeldingen

8. 23/10/17: 4.1 Permutaties; 4.2 Determinant

9. 27/10/17: 4.2 Determinant; 4.3 Ontwikkeling volgens een rij of kolom

10. 08/11/17: 5.1 Eigenwaarden en eigenvectoren; 5.2 Diagonalizatie van een matrix

11. 10/11/17: 5.3 Cayley Hamilton; 6.1 Inwendige producten; 6.2 Orthonormale basissen

12. 13/11/17: 6.2 Orthonormale basissen; 6.3 Toegevoegde Lineaire afbeeldingen; 6.4 Orthogonale Lineaire afbeeldingen

13. 17/11/17: 6.5 Volume en vectorieel product; 7.1 Prehilbertruimten; 7.2 Hermitische en unitaire afbeeldingen

14. 24/11/17: 7.3 Diagonalisatie; 7.4 Banach- en Hilbertruimten; 8.1 Isometrieën

15. 01/12/17: 8.1 Isometrieën; 8.2 Classificatie van isometrieën

16. 08/12/17: 9.1 Bilineaire afbeeldingen en kwadratisch vormen; 9.3 Kwadrieken: standaardvorm

17. 15/12/17: 9.3 Classificatie van kegelsneden en kwadrieken; 9.2 Toepassing op extreme waarden

 

Analyse: afleiden, integreren en numerieke software (1ste Bachelor Ingenieurswetenschappen)

Cursusnota's zijn verkrijgbaar bij de Standaard Student Shop; je vindt ze hier ook in pdf formaat (nieuwe versie 2017):

Analyse I (nr. 132) pdf

Analyse II (nr. 128) pdf

Analyse II (voor 1ste Bachelor Wiskunde) pdf

Oefeningen Analyse I (nr. 129) pdf

Oefeningen Analyse II (nr. 127) pdf

Oefeningen Analyse II (voor 1ste Bachelor Wiskunde) pdf

Formularium (mag gebruikt worden tijdens oefeningenexamens) pdf

Tijdens het academiejaar 2017-2018 wordt dit studiedeel gedoceerd door Isar Goyvaerts.

Assistenten eerste semester 2017-2018: Mariya Ishteva, Koen Tiels, Dieter Verbeke (groepen A en B), Lisa Hernandez Lucas (groepen C en D), Matthias Floré (Wiskunde en Fysica)

Assistenten tweede semester 2017-2018: Sam Mattheus (groep A), Lisa Hernandez Lucas (groepen B en D), Timmy Fieremans (groep C), Matthias Floré (Wiskunde en Fysica)

Voorbeelden van examens

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Examens januari 2018

Schriftelijk examen theorie + oefeningen: dinsdag 16/01/18, 8-13, QC + QD

 

Wiskundige technieken (1ste Bachelor Ingenieurswetenschappen; 1ste Bachelor Fysica)

Cursusnota's zijn verkrijgbaar bij de Standaard Student Shop; je vindt ze hier ook in pdf formaat (versie 2017) pdf

Assistenten 2017-2018: Lisa Hernandez Lucas(groep D), Jordy Vanpoucke (groepen B en C), Timmy Fieremans (groep A), Sophie Viaene (1BA Fysica).

Voorbeelden van examens

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tentamen 1ste semester

Schriftelijk tentamen oefeningen: 06/11/17, 8-12, QD

Overzicht oefeningenzittingen

Week 2: Enkele begrippen uit de logica

Week 3: Vectorrekening

Week 4: Partiële afgeleiden en differentiaaloperatoren

Week 5: Differentiaalvergelijkingen

Week 6: De hyperbolische functies; complexe getallen

 

Complexe analyse: residurekening en integraaltransformaties (2de Bachelor Ingenieurswetenschappen, 2de Bachelor Natuurkunde)

Cursusnota's zijn verkrijgbaar bij de Standaard Student Shop; je vindt ze hier ook in pdf formaat (nieuwe versie 2017): pdf

Assistenten 2017-2018: Evi Van Nechel (groep A), Dries Peumans (groep B), Tomas Everaert (Wiskunde en Fysica)

Voorbeelden van examens

schriftelijk examen theorie, 17 januari 2004: pdf

schriftelijk examen oefeningen, 17 januari 2004: pdf

schriftelijk examen theorie, 31 augustus 2004: pdf

schriftelijk examen oefeningen, 31 augustus 2004: pdf

Examens januari 2018

Schriftelijk examen theorie + oefeningen: maandag 15/01/18, 8-13, D.007 en D.008

Overzicht hoorcolleges

1-3. 03/10/17: 1. Analytische functies

4-6. 10/10/17: 2. Integralen van functies van een complexe veranderlijke

7-9. 17/10/17: 3. Reeksen

10-12. 24/10/17: 3.5 Laurentreeksen; 4.1 Singuliere punten; 4.2 Residustelling; 4.3 Toepassing 1

13-15. 31/10/17: 4.3 Verdere toepassingen; 5. Analytische voortzetting

16-18. 07/11/17: 6.1 Oneigenlijke integralen afhankelijk van een parameter; 6.2 Functies van exponentiële orde; 6.3 Laplacetransformatie

19-21. 21/11/17: 6.3 Laplacetransformatie, 6.4 Eigenschappen van de Laplacegetransformeerde; 7.1 De inverse Laplacetransformatie

22-24. 28/11/17: 7.2 Oplossen van differentiaalvergelijkingen; 7.4 De convolutieintegraal; 7.5 Distributies en de Dirac functie

25-27. 05/12/17: 8.1 De Fouriertransformatie; 8.2 De inverse Fouriertransformatie; 8.3 Eigenschappen, voorbeelden, toepassingen

28-30. 12/12/17: 8.3 Eigenschappen, voorbeelden, toepassingen; 8.4 Commentaren; 9. De Z-transformatie

 

Wiskunde: voortgezette analyse (2de Bachelor Ingenieurswetenschappen: Architectuur)

Cursusnota's zijn verkrijgbaar bij de Standaard Student Shop; je vindt ze hier ook in pdf formaat (versie 2017):

theorie: pdf

oefeningen: pdf

Voorbeelden van examens

2008 2009 2010 2011 2012

Tijdens het academiejaar 2017-2018 wordt dit studiedeel gedoceerd door Prof. Jan De Beule

Assistent 2017-2018: Jordy Vanpoucke

 

Aanvullingen van de wiskunde / Partiële differentiaalvergelijkingen (3de Bachelor Ingenieurswetenschappen, 2de en 3de Bachelor Fysica en Sterrenkunde, 2de Bachelor Wiskunde)

Cursusnota's zijn verkrijgbaar bij de Standaard Student Shop; je vind ze hier ook in pdf formaat (nieuwe versie 2017):

Aanvullingen van de wiskunde (nr. 131) pdf

Oefeningen (nr. 134) pdf

Assistentent 2017-2018: Hannes Maes

Voorbeelden van examens

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Examens januari 2018

Schriftelijk examen theorie + oefeningen: 30/01/18, 8-13, G.1.022

Overzicht hoorcolleges en oefeningen

1. 28/09/17: 1. Eerste integralen; 2.1 pdv: inleiding

2. 05/10/17: 2. Lineaire pdv van orde 1

3. 19/10/17: 3. pdv van orde 2 (3.1-3.4)

4. 09/11/17: 3.5. Voorbeelden; 4.1 Genormeerde ruimten

5. 16/11/17: 4.2 Banachruimten; 4.3 Euclidische ruimten

6. 23/11/17: 4.3 Euclidische ruimten

7. 30/11/17: 5.1 Goniometrische veeltermen

8. 07/12/17: 5.1 Goniometrische veeltermen; 5.2 Veeltermen; 5.3 Trapfuncties

9. 14/12/17: 5.4 Dubbele Fourierreeksen; 5.5 Het Sturm-Liouville probleem

10. 21/12/17: 5.6 Besselfuncties; 6.1 Trillende snaar; 6.2 Potentiaal binnen een bol; 6.4 Potentiaal binnen een cilinder

 

Inleiding algebraische meetkunde (3de Bachelor Wiskunde)

Cursusnota's zijn verkrijgbaar bij de dienst uitgaven; je vindt ze hier ook in pdf formaat (nieuwe versie 2017):

Algebraische meetkunde (inclusief oefeningen) (nr. 107): pdf

De cursus is een bewerking van "Algebraic Curves: an introduction to algebraic geometry" door William Fulton. Een pdf van de derde herziene editie (uit 2008) kan gevonden worden op de webpagina van William Fulton.

Assistentent 2017-2018: Spela Spenko

Voorbeelden van examens

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Examens januari 2018

Schriftelijk examen oefeningen: woensdag 31/01/18, 9-12, G.6.308

Mondeling examen theorie:

 

Overzicht hoorcolleges en oefeningen

1-3. 28/09/17: 1.1 Veeltermringen; 1.2 Commutatieve ringen; 1.3 Integrale elementen

4-6. 05/10/17: 1.3 Lichaamsuitbreidingen; 2.1 Algebraische verzamelingen; 2.2 Het ideaal behorend bij een stel punten

7-9. 19/10/17: 2.3 Irreducibele algebraische verzamelingen; 2.4 Algebraische delen van het vlak; 2.5 Hilbert Nullstellensatz; 3.1 Affiene variëteiten en veeltermafbeeldingen

10-12. 26/10/17: 3.1 Affiene variëteiten en veeltermafbeeldingen; 3.2 Rationale functies en locale ringen

13-14,5. 09/11/17: 3.3 Idealen met een eindig aantal nulpunten; 3.4 Affiene coördinatentransformaties

14.5-15. 16/11/17: 4.1 Raaklijnen; 4.2 Locale ringen; 1.5 Exacte rijen

16-18. 23/11/17: 4.2 Locale ringen; 4.3 Intersectiegetallen

19-20.5. 30/11/17: 5.1 De projectieve ruimte; 5.2 Projectieve algebraische verzamelingen

20.5-21. 07/12/17: 5.3 Affiene en projectieve variëteiten

22-23.5. 14/12/17: 5.4 Functilichamen en locale ringen; 5.5 Projectieve coordinatentransformaties; 6.1 Projectieve vlakke krommen

23.5-25. 21/12/17: 6.2 Lineaire systemen van krommen; 6.3 Stelling van Bezout; 6.4 Grondstelling van Noether; 6.5 Meetkundige toepassingen

 

Hopf Algebras en quantum groepen (Master Wiskunde UA en VUB)

Voorlopige cursusnota's (versie 10/12/2014): pdf

Voorbeelden van examens

2012 2013

 

Toelatingsexamen Burgerlijk Ingenieur module B

Het Toelatingsexamen Burgerlijk Ingenieur werd voor het laatst georganiseerd in September 2003.

Juli 2002: Opgave - Oplossing

September 2002: Opgave - Oplossing

Juli 2003: Opgave - Oplossing

September 2003: Opgave - Oplossing

 

 

Numerieke analyse (Numerieke Algoritmen)

Deze cursus doceerde ik van 1991 tot 1999, en wordt nu gedoceerd door Prof. Chris Lacor.

De cursusnota's zijn nog steeds beschikbaar:

theorie pdf

 

Waarschijnlijkheidsrekening en statistiek

Deze cursus doceerde ik van 1991 tot 2002, en wordt nu gedoceerd door Prof. Gerd Vandersteen.

De cursusnota's zijn nog steeds beschikbaar:

theorie: pdf

oefeningen: pdf

 

Terug naar de huispagina