Cursussen S. Caenepeel

Vanaf hier kan je surfen naar de cursufiches

Analyse: afleiden, integreren en numerieke software (1ste Bachelor Ingenieurswetenschappen)

Cursusnota's zijn verkrijgbaar bij de dienst uitgaven; je vindt ze hier ook in pdf formaat (nieuwe versie 2016):

Analyse I (nr. 132) pdf

Analyse II (nr. 128) pdf

Analyse II (voor 1ste Bachelor Wiskunde) pdf

Oefeningen Analyse I (nr. 129) pdf

Oefeningen Analyse II (nr. 127) pdf

Oefeningen Analyse II (voor 1ste Bachelor Wiskunde) pdf

Formularium (mag gebruikt worden tijdens oefeningenexamens) pdf

Assistenten eerste semester 2016-2017: Sam Mattheus (groepen C en D), Anna Marconato, Mariya Ishteva (groep A), Gabriel Hollander (groep B), Matthias Floré (Wiskunde en Fysica)

Assistenten tweede semester 2016-2017: Sara Rottey (groep A), Sam Mattheus (groepen B en D), Timmy Fieremans (groep C), Matthias Floré (Wiskunde en Fysica)

Assistenten matlab 2016-2017: Timmy Fieremans (groepen A en C), Sara Rottey (groepen B en D), Didier Deses (Wiskunde en Fysica)

Voorbeelden van examens

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Examens januari 2017

Schriftelijk examen theorie + oefeningen: dinsdag 17/01/17, 8-13, QC + QD

Overzicht colleges 2016-2017

Eerste Semester

1. 30/09/16: 1.1 Verzamelingen; 1.2 De reële getallen

2. 04/10/16: 1.3 Verzamelingen met n dimensies; 1.4 Functies; 1.5 Grafische voorstelling van een functie

3. 07/10/16: 1.7 Supremum en infimum

4. 11/10/16: 2.1 De limiet van een rij

5. 14/10/16: 2.2 Bolzano-Weierstrass; 2.3 Criterium van Cauchy

6. 18/10/16; 2.3 Convergentiekenmerk van Cauchy; 3.1 Limieten van functies

7. 21/10/16: 3.2 Continue functies; 3.2 Open en gesloten verzamelingen; 3.4 Unifrome continuiteit

8. 25/10/16: 3.5 Continue functies over een gesloten interval

9. 28/10/16: 3.6 Continue functies over een gebied; 4.1 De afgeleide

10. 04/11/16: 4.1 De afgeleide; 4.3 De eerste differentiaal; 4.4 Afgeleiden en differentialen van hogere orde

11. 15/11/16: 4.5 Rolle, Cauchy, Lagrange; 4.6 Onbepaalde vormen

12. 22/11/16: 4.7 Stelling van Taylor; 4.8 Extreme waarden; 5.1 Partiële afgeleiden en richtingafgeleiden

13. 25/11/16: 5.2 Differentieerbare functies; 5.3 Samengestelde functies

14. 28/11/16: 6.1 De eerste totale differentiaal; 5.2 Partiële afgeleiden en differentialen van hogere orde; 6.4 Extreme waarden

15. 02/12/16: 6.3 Stelling van Taylor; 7.1 Stelling van de inverse functie; 7.2 Stelling van de impliciete functie

16. 06/12/16: 7.2 Stelling van de impliciete functie; 7.3 Extreme waarden met nevenvoorwaarden

17. 09/12/16: 7.3 Extreme waarden met nevenvoorwaarden; 8.1 Riemann integreerbare functies

18. 13/12/16: Quiz 1; 8.2 Stelling van het gemiddelde + grondformule

19. 16/12/16: 9. Het bepalen van primitieve functies

20. 20/12/16: 10.1 Oneigenlijke integralen; 10.2 De Gamma functie; 10.3 Booglengte

21. 23/12/16: 10.3 Booglengte; 10.4 De lengteintegraal; 7.4 Eigenschappen van de Jacobiaanse determinant

Tweede Semester

1. 16/2/17: 1.1 Bepaalde integralen afhankelijk van een parameter; 1.2 Veralgemeende Riemannsommen; 1.3 De lijnintegraal

2. 17/2/17: 1.3 De lijnintegraal; 1.4 Eigenschappen; 1.5 Grondstelling voor de lijnintegraal

3. 23/2/17: 2.1 De dubbele integraal over een rechthoek; 2.2 De dubbele integraal over een gebied

4. 24/2/17: 2.2 De dubbele integraal over een gebied: Volume; 2.3 De formule van Green-Riemann

5. 2/3/17: 2.4 Het invoeren van nieuwe veranderlijken; 3.1 De oppervlakteintegraal

6. 3/3/17: 3.1 De oppervlakteintegraal; 3.2 De stelling van Stokes

7. 9/3/17: 4. De drievoudige integraal

8. 10/3/17: 5. Differentiaalvergelijkingen

9. 16/3/17: 6. Differentiaalvergelijkingen van orde 1

10. 17/3/17: 7.1 Afleiding en eliminatie; 7.2 Lineaire differentiaalstelsels

11. 23/3/17: 7.3 Lineaire differentiaalstelsels van orde n; 7.4 Differentiaalvergelijkingen met constante coëfficiënten

12. 24/3/17: 7.4 Differentiaalvergelijkingen met constante coëfficiënten: Bijzonder rechterlid; 7.5 Eigenwaarden en eigenvectoren; 8.1 Algemene eigenschappen van Reeksen

13. 31/3/17: Quiz; 8.2 Positieve reeksen

14. 21/4/17: 8.2 Positieve reeksen: Integraalcriterium; criteria van Cauchy en d'Alembert; 8.3 Willekeurige reeksen

15. 28/4/17: 9.1 Uniforme convergentie van een rij functies; 9.2 Uniforme convergentie van een reeks functies; 9.3 Machtreeksen: convergentieinterval

16. 5/5/17: 9.3 Machtreeksen

17. 12/5/17: 9.4 Tayorreeksen

18. 19/5/17: 9.5 Goniometrische reeksen; 10.2 Oplossing in de omgeving van een gewoon punt; vergelijking van Legendre

19. 26/5/17: 10.2 Veeltermen van Legendre; 10.3 Oplossing in de omgeving van een regelmatig singulier punt

 

 

Wiskundige technieken (1ste Bachelor Ingenieurswetenschappen; 1ste Bachelor Fysica)

Cursusnota's zijn te verkrijgen bij de uitgavendienst; je vindt ze hier ook in pdf formaat (versie 2015) pdf

Assistenten 2016-2017: Sam Mattheus (groep D), Jordy Vanpoucke (groepen B en C), Timmy Fieremans (groep A), Lieve Lambrechts (1BA Fysica).

Voorbeelden van examens

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tentamen 1ste semester

Schriftelijk tentamen oefeningen: 07/11/16, 8-12, QD

Overzicht oefeningenzittingen

Week 2: Enkele begrippen uit de logica

Week 3: Vectorrekening

Week 4: Partiële afgeleiden en differentiaaloperatoren

Week 5: Differentiaalvergelijkingen

Week 6: De hyperbolische functies; complexe getallen

 

Wiskunde: voortgezette analyse (2de Bachelor Ingenieurswetenschappen: Architectuur)

Cursusnota's zijn verkrijgbaar bij de dienst uitgaven; je vindt ze hier ook in pdf formaat (versie 2016):

theorie: pdf

oefeningen: pdf

Voorbeelden van examens

2008 2009 2010 2011 2012

Tijdens het academiejaar 2016-2017 wordt dit studiedeel gedoceerd door Prof. Jan De Beule

Assistent 2016-2017: Jordy Vanpoucke

Aanvullingen van de wiskunde / Partiële differentiaalvergelijkingen (3de Bachelor Ingenieurswetenschappen, 2de en 3de Bachelor Fysica en Sterrenkunde, 2de Bachelor Wiskunde)

Cursusnota's zijn verkrijgbaar bij de dienst uitgaven; je vind ze hier ook in pdf formaat (nieuwe versie 2015):

Aanvullingen van de wiskunde (nr. 131) pdf

Oefeningen (nr. 134) pdf

Assistententen 2016-2017: Mariya Ishteva

Voorbeelden van examens

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Examens januari 2017

Schriftelijk examen theorie + oefeningen: 31/01/17, 8-13, G.1.022 (3BA EIT + BA FYS)

Schriftelijk examen theorie + oefeningen: 03/02/17, 9-13, G.6.308 (2BA WIS)

Overzicht hoorcolleges en oefeningen

1. 29/09/16: 1. Eerste integralen; 2.1 pdv: inleiding; 2.2 Homogene lineare pdv van orde 1

2. 06/10/16: 2. Lineaire pdv van orde 1

3. 13/10/16: 3. pdv van orde 2

4. 20/10/16: 3.5 Voorbeelden

6. 03/11/16: 4.1 Genormeerde ruimten; 4.2 Banachruimten

7. 16/11/16: 4.2 Banachruimten; 4.3 Euclidische ruimten

8. 23/11/16: 4.3 Euclidische ruimten; 5.1 Goniometrische veeltermen

9. 30/11/16: 5.1 Goniometrische veeltermen, 5.2 Veeltermen; 5.3 Trapfuncties

10. 07/12/16: 5.4 Dubbele Fourierreeksen; 5.5 Het Sturm-Liouville probleem; 6.1 Trillende snaar

11. 14/12/16: 6.2 Potentiaal binnen een bol; 6.3 Tweedimensionale warmtevergelijking; 6.4 De potentiaal binnen een cilinder

 

Inleiding algebraische meetkunde (3de Bachelor Wiskunde)

Cursusnota's zijn verkrijgbaar bij de dienst uitgaven; je vindt ze hier ook in pdf formaat (nieuwe versie 2016):

Algebraische meetkunde (inclusief oefeningen) (nr. 107): pdf

De cursus is een bewerking van "Algebraic Curves: an introduction to algebraic geometry" door William Fulton. Een pdf van de derde herziene editie (uit 2008) kan gevonden worden op de webpagina van William Fulton.

Voorbeelden van examens

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015.

Examens januari 2017

Schriftelijk examen oefeningen: maandag 30/01/17, 9-12, G.6.308

Mondeling examen theorie: maandag 30/01/17, 14-16, G.6.308 (studenten VUB);

woensdag 01/02/17, 10-12 en 14-16, UA campus Middelheim (studenten UA)

Overzicht hoorcolleges en oefeningen

1-3. 27/09/16: 1.1 Veeltermringen; 1.2 Commutatieve ringen

4-6. 04/10/16: 1.3 Lichaamsuitbreidingen; 2.1 Algebraische verzamelingen

7. 11/10/16: 2.2 Het ideaal behorend bij een stel punten; 2.3 Irreducibele algebraische verzamelingen

8-9. 18/10/16: 2.4 Algebraische delen van het vlak; 2.5 Hilbert Nullstellensatz

10-11. 25/10/16: 3.1 Affiene variëteiten en veeltermafbeeldingen

12-13. 08/11/16: 3.2 Rationale functies en locale ringen; 3.3 Idealen met een eindig aantal nulpunten

14-15. 15/11/16: 3.3 Idealen met een eindig aantal nulpunten; 3.4 Affiene coördinatentransformaties; 4.1 Raaklijnen

16. 22/11/16: 4.2 Locale ringen

17-19. 29/11/16: 4.3 Intersectiegetallen

20-21. 06/12/16: 5.2 Projectieve algebraische verzamelingen; 5.3 Affiene en projectieve variëteiten

22-24. 13/12/16: 5.3 Affiene en projectieve variëteiten; 5.4 Functielichamen en lokale ringen; 5.5 Projectieve coordinatentransformaties; 6.1 Projectieve vlakke kromen; 6.2 Lineaire systemen van krommen

25. 20/12/16: 6.3 Stelling van Bezout; 6.4 Grondstelling van Max Noether; 6.5 Meetkundige toepassingen

 

Hopf Algebras en quantum groepen (Master Wiskunde UA en VUB)

Voorlopige cursusnota's (versie 10/12/2014): pdf

Voorbeelden van examens

2012 2013

 

Toelatingsexamen module B

Het Toelatingsexamen module B werd voor het laatst georganiseerd in September 2003.

Juli 2002: Opgave - Oplossing

September 2002: Opgave - Oplossing

Juli 2003: Opgave - Oplossing

September 2003: Opgave - Oplossing

 

Complexe analyse: residurekening en integraaltransformaties (2de Bachelor Ingenieurswetenschappen, 2de Bachelor Natuurkunde)

Deze cursus doceerde ik van 2003 tot 2007, en wordt nu gedoceerd door Prof. Philippe Cara.

De cursusnota's zijn nog steeds beschikbaar.

theorie pdf

oefeningen pdf

Voorbeelden van examens

schriftelijk examen theorie, 17 januari 2004: pdf

schriftelijk examen oefeningen, 17 januari 2004: pdf

schriftelijk examen theorie, 31 augustus 2004: pdf

schriftelijk examen oefeningen, 31 augustus 2004: pdf

 

Lineaire algebra (Algebra en Meetkunde)

Deze cursus doceerde ik van 1994 tot 2001, en wordt nu gedoceerd door Prof. Philippe Cara.

De cursusnota's zijn nog steeds beschikbaar:

theorie pdf

oefeningen pdf

 

Numerieke analyse (Numerieke Algoritmen)

Deze cursus doceerde ik van 1991 tot 1999, en wordt nu gedoceerd door Prof. Chris Lacor.

De cursusnota's zijn nog steeds beschikbaar:

theorie pdf

 

Waarschijnlijkheidsrekening en statistiek

Deze cursus doceerde ik van 1991 tot 2002, en wordt nu gedoceerd door Prof. Johan Schoukens.

De cursusnota's zijn nog steeds beschikbaar:

theorie: pdf

oefeningen: pdf

 

Terug naar de huispagina