Vrije Universiteit Brussel
Publications by Roland Willemyns

| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
| 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991
| 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981
| 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971
| 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 |

2014

280. "Tussen adoptiekoe en zemelteef: iets over de houdbaarheidsdatum van ‘verse woorden’ in Vlaamse en Nederlandse kranten."

In:  Van de Velde, Freek, Hans Smessaert, Frank Van Eynde & Sara Verbrugge (eds.).  2014. Patroon en argument. Een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William Van Belle en Joop van der Horst.  Leuven:  Leuven University Press. 735-746. (with Ester Magis, Jill Puttaert, Aleydis Van den Bossche, Wim Vandenbussche & Rik Vosters).  DOWNLOAD

 

279. "België or la Belgique? The Geolinguistic Division of Belgium.”

In: The Linguist 2014 53, 1. 22-23.  DOWNLOAD


Top of page

2013

278. ""Eene zoete en aengenaeme tael." Over taalvariatie in West-Vlaanderen."

In:  Brand, Hanno, Ben Groen, Eric Hoekstra & Cor van der Meer (eds.). 2013.  De tienduizend dingen.  Feestbundel voor Reinier Salverda.  Ljouwert: Fryske Akademy. 301-316. (with Wim Vandenbussche).  DOWNLOAD

 

277. "Dutch."  

In: Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 90, 3. 833-856. (with Piet van Sterkenburg).  DOWNLOAD

 

276. "Dutch in the World." 

In: Schneider-Wiejowski, Karina, Kellermeier-Rehbein, Birte & Haselhuber  Jakob (eds.). 2013. Vielfalt, Variation und Stellung der deutschen Sprache. Berlin: De Gruyter. 427-457. (with Helga Bister-Broosen).  DOWNLOAD

 

275. Dutch. Biography of a Language. Oxford University Press. [307 pages]


Top of page

2012

274. "Recente ontwikkelingen in de historiografie van het Nederlands."

In: Grucza, Franciszek, Anne Betten, Alexander Schwarz, Stanisław Prędota (eds.). 2012. Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010: Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Band 4. Frankfurt: Peter Lang. 373-379.  DOWNLOAD
Top of page

2011

273. "Over leveling en hypercorrecties in het Brugs."

In: Jaarboek van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 2011. 204-220.  DOWNLOAD

Top of page

2010

272. "Dialectgebruik en Periferie."

In: de Caluwe, Johan & Jacques van Keymeulen (eds.).  2010. Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent.  Gent: Academia. 801-816.  (with Wim Vandenbussche & Marie Drees).  DOWNLOAD

 

271. "The role of national, regional and minority languages in the formation of identity."

In: Eberhard, Winfried & Christian Lübke (eds.). 2010. The Plurality of Europe. Identities and Spaces. Leipzig : Leipziger Universitätsverlag. 53-60.  DOWNLOAD

 

270. "Stadt-Land-Unterschiede in der Kanzleisprache Flanderns im 19. Jahrhundert."

In: Moulin, Claudine, Fausto Ravida & N. Ruge (eds.). 2010. Sprache in der Stadt. Akten der 25. Tagung des Internationalen Arbeitskreises Historische Stadtsprachenforschung Luxemburg (2007). Heidelberg: Universitätsverlag Winter. 75-96. (with Wim Vandenbussche & Eline Vanhecke).  DOWNLOAD

Top of page

2009

269. "Scripta manet? Was die Sprachgeschichte von der Varietätentheorie lernen kann."

In: Gilles, Peter, Joachim Scharloth & Evelyn Ziegler (eds.). 2009. Variatio Delectat. Klaus J. Matheier zum 65. Geburtstag. Frankfurt: Peter Lang. 275-286.  DOWNLOAD

 

268. "Cantat avis quaevis, sicut rostrum sibi crevit. Die Rolle der National-, Regional- und Minderheitssprachen bei der Identitätsbildung."

In: Eberhard, Winfried & Christian Lübke (eds.). 2009. Die Vielfalt Europas. Identitäten und Räume. Leipzig : Leipziger Universitätsverlag. 57-64.  DOWNLOAD

 

267. Het verhaal van het Nederlands. Een geschiedenis van twaalf eeuwen. 2009. Amsterdam: Bert Bakker. (with Nicoline van der Sijs).  DOWNLOAD

Top of page

2008

266. "Variëteitenkeuze in de Westhoek. "

In: Taal en Tongval 60. 51-71.  DOWNLOAD

 

265. "Diglossie versus Kontinuum? Der Einfluss von Dialektverlust."

In : Sociolinguistica 22. 48-65 (with Wim Vandenbussche).  DOWNLOAD

 

264. "Dutch / Niederländisch."

In: Ammon, Ulrich & H. Haarmann (eds.). 2008. Wieser Enzyklopädie. Sprachen des europäischen Westens / Western European Languages. Vol.1.  Wien: Wieser Verlag. 173-191.  DOWNLOAD

 

263. "Over Kaloten, Tsjeven en andere Cistjes." 

In: De Sleutelbrug 2008,1. 3-8; 2008,2. 3-7. [reprint of 257]  DOWNLOAD

Top of page

2007

262. "Taalverachters en Taalverkrachters? Sociolinguïsten op de beklaagdenbank."

In: Sandra, Dominiek, Rita Rymenans, Pol Cuvelier & Peter van Peteghem (eds.). 2007. Tussen Taal, Spelling en Onderwijs. Gent: Academia Press. 23-34.  DOWNLOAD

 

261.  "De-standardization in the Dutch Language territory at Large."

In: Fandrych, Christian & Reinier Salverda (eds.). 2007. Standard, Variation and Language Change in Germanic Languages. Tübingen: Gunter Narr Verlag. 267-279.  DOWNLOAD

 

260. "Willem en Willems: twee vaders van de Vlaamse Beweging?"

In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 117, 1. 5-16.  DOWNLOAD

 

259. "Historical Sociolinguistics: Coming of Age?"

In: Sociolinguistica 20. 146-165  (with Wim Vandenbussche).  DOWNLOAD

 

258. "175 Jahre Sprachplanung und Sprachenpolitik in Belgien."

In: Begenat-Neuschäfer, Anne (eds.). 2007. Belgien im Blick: Interkulturelle Bestandsaufnahmen. Frankfurt: Peter Lang. 209-231.  DOWNLOAD

 

257. "Over Kaloten, Tsjeven en andere Cistjes. Verwensingen in 19de-eeuwse politieke teksten."

In: Moerdijk, Fons, Ariane van Santen & Rob Tempelaars (eds.). 2007.  Leven met woorden. Afscheidsbundel voor Professor Piet van Sterkenburg . Leiden, Koninklijke Brill. 339-354 (with Wim Vandenbussche). [Reprinted in De Geus September 2007. 5-7; November 2007. 5-9]  DOWNLOAD  DOWNLOAD

Top of page

2006

256. "Language policy and language practice in official administrations in 19th century Flanders."

In: Miyares Bermudez, E. & L. Ruiz Miyares (eds.). 2006. Linguistics in the Twenty First Century. Newcastle: Cambridge Scholars Press. 3-12. (with Wim Vandenbussche, Eline Vanhecke & Jetje de Groof).  DOWNLOAD

 

255. "Dutch: One Language Divided by Two Countries."

In: Dutch Crossing 29, 2. 153-174. DOWNLOAD

 

254. "Verslag over Jetje de Groof: Nederlandse taalpolitiek en taalplanning in Vlaanderen in de lange 19de eeuw (1795-1914): een linguïstische analyse met speciale aandacht voor de wisselwerking tussen status- en corpusplanning."

In: Jaarboek van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 2006. 160-164.

 

253. "Het verhaal van de negentiende-eeuwse Zuidelijke taal: tien jaar en drie sociolinguïstische conferenties verder."

In: Koole, Tom, Jacomine Nortier & Bert Tahitu (eds.).  2006. Artikelen van de Vijfde sociolinguïstische conferentie. Delft: Eburon. 514-525. (with Wim Vandenbussche, Eline Vanhecke & Jetje de Groof).  DOWNLOAD

 

252. "The Low Countries."

In: Ammon, U. N. Dittmar, K. Mattheier & P. Trudgill (eds.).  2006.  Sociolinguistics/Soziolinguistik. An International Handbook of the Science of Language and Society. Berlin/New York: de Gruyter. 1758-1764.  DOWNLOAD

Top of page

2005

251. ""Mieux vaut instruire que traduire". Taalcontact in Frans-Vlaanderen in de 19de eeuw."

In: Hiligsmann, Philippe, Guy Janssens & Jef Vromans (eds.). 2005. Woord voor woord, zin voor zin. Liber Amicorum voor Siegfried Theissen. Gent: KANTL. 445-456.  DOWNLOAD

 

250. "Verkavelingsbrabants. Werkt het integratiemodel ook voor tussentalen?"

In: Neerlandica Extra Muros oktober 2005. 27-40.  DOWNLOAD

 

249. "Taming thistles and weeds amidst the wheat:  language gardening in nineteenth-century Flanders." 

In: Langer, Nils & Wini Davies (eds). 2005. Linguistic Purism in the Germanic Languages.   Berlin/New York: De Gruyter. 21-46 (with Wim Vandenbussche, Jetje De Groof & Eline Vanhecke).  DOWNLOAD

 

248. "A. van Loey."

In: Bio- en bibliografisch lexicon van de Neerlandistiek.  DOWNLOAD

http://www.dbnl.org/tekst/anro001bioe01_01/loey001.php

 

247. "Politische Loyalität und Sprachwahl. Eine Fallstudie aus dem Flandern des frühen 19. Jahrhunderts."

In: Berner, E., M. Böhm & A. Voeste (eds.). 2005. Ein groß vnnd narhafft haffen. Festschrift für Joachim Gessinger. Universität Potsdam: Institut für Germanistik. 197-208 (with Wim Vandenbussche & Eline Vanhecke).  DOWNLOAD

 

246. "Der Einfluß von Dialektresistenz auf die flämischen Substandardvarietäten. "

In: Lenz, Alexandra & Klaus J. Mattheier (eds.). 2005. Varietäten - Theorie und Empirie. Frankfurt: Peter Lang. 163-176.  DOWNLOAD

 

245. "Bilingual Education in Alsace."

In: Rodriguez-Yanez, X.P., A. M. Lorenzo Suarez & F. Ramallo (eds.). 2005. Bilingualism and Education: From the Family to the School. Munich: Lincom Europa. 251-261 (with Helga Bister-Broosen). DOWNLOAD

 

244. "Language policy and language practice in official administrations in 19th century Flanders."

In: Actas-I. IX Simposio Internacional de Comunicación Social. 2005. Santiago de Cuba:  Centro de Lingüística Aplicada. 433-437 (with Wim Vandenbussche, Eline Vanhecke & Jetje de Groof).  DOWNLOAD

Top of page

2004

243. "Cuius regio, eius lingua? Taalkeuze en taalgebruik in Vlaanderens 19de-eeuwse gemeentekanselarijen." 

In: de Caluwe, Johan, Georges de Schutter, Magda Devos & Jacques van Keymeulen (eds.). 2004. Schatbewaarder van de taal; Johan Taeldeman Liber Amicorum. Gent: Academia Press. 1079-1089. (with Jetje de Groof, Wim Vandenbussche & Eline Vanhecke).  DOWNLOAD

 

242. "Historical Sociolinguistics in Flanders: Rediscovering the 19th century."

In: Christen, Helen (ed.). 2004. Dialekt, Regiolekt und Standardsprache im sozialen und zeitlichen Raum.  Wien:  Edition Praesens. 49-80 (with Wim Vandenbussche, Jetje de Groof & Eline Vanhecke).  DOWNLOAD

 

241. "Is de taalpolitiek van Willem I werkelijk mislukt? " 

In: Daalder, Saskia, Theo Janssen & Jan Noordegraaf (eds.). 2004. Taal in verandering. Festschrift A. van Leuvensteijn. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek. 185-191.  (met Jetje de Groof)DOWNLOAD

 

240. "Advies over "Karl Hendrickx: Taal- en formuleringsproblemen in de regelgeving: de taalopmerkingen in de adviezen van de Raad van State.""

In: Jaarboek van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 2004, 153-157.

 

239. "Twenty First Century Perspectives on Language Planning in the Dutch Language Territory."

In: Shannon, T. & J. Snapper (eds.). 2004. Janus at the millennium. Lanham, MD: University Press of America. 237-244.  DOWNLOAD

 

238. "Terug naar de bron(nen)."

In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 114,1. 5-10.  DOWNLOAD

Top of page

2003


237. "Dutch."

In: Deumert, Ana & Wim Vandenbussche (eds.). 2003. Germanic Standardizations, past to present.  Amsterdam/ New York:  John Benjamins. 93-125.  DOWNLOAD

 

236. "Corpus planning in 19th century Flanders and its consequences on public language usage in the administration."

In: Interdisciplinary Journal for Germanic Linguistics and Semiotic Analysis 8. 83-96. (with Eline Vanhecke).  DOWNLOAD

 

235. Het verhaal van het Vlaams. De geschiedenis van het Nederlands in de Zuidelijke Nederlanden. 2003. Antwerpen: Standaard Uitgeverij; Utrecht: Spectrum.

 

234. "Socio-geografische en linguïstische variatie in de uitspraak van (r). Een onderzoek in Nederlandse en Vlaamse grote steden. "

In: Koole, T., Nortier, N. & Tahitu, B. (eds.). 2003. Bundel artikelen bijeengebracht voor de Vierde Sociolinguïstische conferentie. Delft: Eburon. 375-385. (with Koen Sebregts, Evie Tops, Renée van Bezooijen, Hans van de Velde, Roeland van Hout & Wim Zonneveld).  DOWNLOAD

 

233. "Die Standardisierungsgeschichte des Niederländischen im 18. und 19. Jahrhundert. Einige Ergebnisse und Forschungsdesiderate."

In: Androutsopoulos, Jannis & Evelyn Ziegler (eds.). 2003. Standardfragen. Soziolinguistische Perspektiven auf Sprachgeschichte, Sprachkontakt und Sprachvariation. Frankfurt: Peter Lang. 27-38. (with Jetje De Groof and Wim Vandenbussche)DOWNLOAD  

Top of page

2002

232. ""Liever Hollandsch dan Fransch"": taalcontact en taalconflict in het negentiende-eeuwse Vlaanderen."
In:
Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 112, 3. 381-425.  DOWNLOAD

 

231. "Inleiding."

In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 112, 3. 371-380.  DOWNLOAD

 

230. De taal in Vlaanderen in de 19de eeuw. Historisch-sociolinguïstische onderzoekingen. 2002. Gent: KANTL. (Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 112, 3).  DOWNLOAD

 

229. Language Contact at the Romance-Germanic language border. 2002. Clevedon: Multilingual Matters (2002).  (editor, with Jeanine Treffers).  DOWNLOAD

 

228. "Funktionsbedingter Sprachgebrauch in Brügge im 19. Jahrhundert: Probleme der historisch-soziolinguistischen Forschung."

In: Wiesinger, P. (ed.). 2002. Zeitenwende - Die Germanistik auf dem Weg vom 20. ins 21. Jahrhundert. Akten des X. Internationalen Germanistenkongresses Wien 2000. Band 3. Bern: Peter Lang. 314-319.  DOWNLOAD

 

227. "Review of Reinhild Vandekerckhove "Structurele en sociale aspecten van de dialectveranderingen. De dynamiek van het Deerlijkse dialect"." 

In: Taal en Tongval 53. 227-228.  DOWNLOAD

 

226. "Aspects of the Romance-Germanic Language Border: An Introduction."

In: Journal of Multilingual and Multicultural Development Special Issue # 23, 1-2. 1-8. (with Jeanine Treffers).  DOWNLOAD

 

225. "The Dutch-French Language Border in Belgium. "

In: Journal of Multilingual and Multicultural Development Special Issue # 23, 1-2. 36-49.  DOWNLOAD

 

224. Language Contact at the Romance-Germanic language border. 2002. Clevdon:  Multilingual Matters. (=Journal of Multilingual and Multicultural Development Special Issue # 23, 1-2. Editor, with Jeanine Treffers.)

 

223. "De toekomst van het Nederlands en het Nederlands van de toekomst."

In: Deus ex Machina 26. 12-17.  DOWNLOAD

Top of page

2001

222. "Review of "Kremer, Ludger & Timothy Sodmann (eds.) 1998. ... die ihnen so liebe holländische Sprache. Zur Geschichte des Niederländischen im Westmünsterland und in der Grafschaft Bentheim. Vreden: Landeskundliches Institut Westmünsterland"."

In: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik LXVIII. 369-371.  DOWNLOAD

 

221. "Inzichten en desiderata in verband met de historiografie van het Nederlands." 

In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 111. 277-298.  DOWNLOAD

 

220. "Review of "Geeraerts Dirk, Stef Grondelaers & Dirk Speelman. 1999. Convergentie en divergentie in de Nederlandse woordenschat. Amsterdam: Meertens Instituut"."

In: Sociolinguistica 15. 127-128.  DOWNLOAD

 

219. "English in linguistic research in Belgium."

In Ammon, Ulrich (ed.). 2001. The Dominance of English as a Language of science. Effects on Other Languages and Language Communities. Berlin/New York: De Gruyter. 329-342.  DOWNLOAD

Top of page

2000

218. "Beoordeling van "Reinhild Vandekerckhove: "Structurele en sociale aspecten van de dialectveranderingen. De dynamiek van het Deerlijkse dialect." 

In: Jaarboek van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 2000. 114-115.  DOWNLOAD  

 

217. "Gezelle en het West-Vlaamse taalparticularisme."

In: Couttenier, P. (ed.). 2000. Een eeuw Gezelle 1899-1999 (Antwerpse Studies over Nederlandse Literatuurgeschiedenis 5). Leuven: Peeters. 63-74.  DOWNLOAD

 

216. "Het futurum in het West-Vlaams van de 19de eeuw."

In: De Tier, Véronique, Magda Devos & Jacques Van Keymeulen (eds.). 2000. Nochtans was scherp van zin: huldealbum Hugo Ryckeboer : een bundel artikelen aangeboden aan Hugo Ryckeboer voor zijn 65ste verjaardag. Gent: Universiteit Gent. 527-532.  DOWNLOAD

 

215. "Dialectverlies in West-Vlaanderen."

In Gillis, Steven, Jan Nuyts & Johan Taeldeman (eds.). 2000. Met taal om de tuin geleid. Een bundel opstellen voor Georges De Schutter. Antwerpen: Universitaire Instelling Antwerpen. 483-491.  DOWNLOAD

 

214. "Historische sociolinguïstiek: het "Brugge-project"."

In: Taal en Tongval 52 (Huldealbum Jo Daan). 258-276 (with Wim Vandenbussche).   DOWNLOAD

Top of page

1999

213. "Review of "Klatter-Folmer, Jetske and Sjaak Kroon. 1997. Dutch Overseas. Studies in maintenance and loss of Dutch as an immigrant language. Tilburg: Tilburg University Press"."

In: Journal of Multilingual and Multicultural Development 20. 76-77.  DOWNLOAD

 

212. "Néerlandisation de la vie officielle [à Bruges]."

In: Ryckaert, Parc & André Vandewalle (eds.). 1999. Bruges, Lhistoire dune ville européenne. Tielt: Lannoo. 176-177.  DOWNLOAD

 

211. "Begroeting van Sera de Vriendt als lid van de academie."

In: Jaarboek van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 1999. 91-95.  DOWNLOAD

 

210. "Brugge in de 19de eeuw: de Vernederlandsing van het officiële leven."

In: Ryckaert, Marc & André Vandewalle (eds.). 1999. Brugge, de geschiedenis van een Europese stad. Tielt: Lannoo. 176-177.  DOWNLOAD

 

209. "Cultural Vitality and Creativity: The "Dutch Language Union."

In: Willemyns, Roland. 1999. Inleiding in de Variatielinguïstiek. Brussel: VUBPress. 208-221.  DOWNLOAD

 

208. Inleiding in de Variatielinguïstiek. 1999. Brussel: VUBPress.

 

207. "Sprachkontakt in Brügge im 19. Jahrhundert."

In: Bister-Broosen, Helga (ed.). 1999. Beiträge zur historischen Stadtsprachenforschung.  Wien: Praesens-Verlag. 21-47.  DOWNLOAD

 

206. "Sociolinguïstiek."

In: Paardekooper, P. & W. Smets (eds.). 1999. De Nederlandse taalkunde in kaart. Leuven: Acco. 197-203.  DOWNLOAD

 

205. "Taalplanning."

In: Paardekooper, P. & W. Smets (eds.). 1999. De Nederlandse taalkunde in kaart. Leuven: Acco.  DOWNLOAD

 

204. "Sprachvariation in Flandern im 19. Jahrhundert: theoretisch-methodische Probleme der historischen, soziolinguistischen Forschung."

In: Sociolinguistica 13. 141-158. (with Wim Vandenbussche).  DOWNLOAD

 

202. "Europe's linguistic diversity and the language policy of the European Union." 

In: Carr, F., W. Harbert & L. Zhang (eds.). 1999.  Interdigitations. Essays for Irmengard Rauch. New York: P. Lang. 713-722. (with H. Bister-Broosen).  DOWNLOAD

Top of page

1998

203. "Deutsch im französischen Schulsystem des Elsaß. "

In Sociolinguistica 12. 208-229. (with Helga Bister-Broosen).  DOWNLOAD

 

201. "Spellingoorlog."

In: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. 1998. Tielt: Lannoo. 2802-2805. (with W. Couvreur). DOWNLOAD

 

200. "Taal."

In: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. 1998. Tielt: Lannoo. 2931-2946. (with R. Haeseryn). DOWNLOAD

 

199. "Nederlands in de Europese Instellingen: taalgedrag en -attitudes van Nederlandse en Vlaamse Europarlementsleden."

In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 108. 255-268. (with B. de Groot).  DOWNLOAD

 

198. "Deutsch in Belgien im neunzehnten Jahrhundert."

In: Cherubim, Dieter, Siegfried Grosse & Klaus Mattheier (eds.). 1998. Sprache und bürgerliche Nation. Beiträge zur deutschen und europäischen Sprachgeschichte des 19. Jahrhunderts. Berlin/New York: W. de Gruyter. 71-86. (with H. Bister-Broosen).  DOWNLOAD

 

197. "Review of "Clyne, Michael (ed.). 1997. Undoing and Redoing Corpus Planning. Berlin/New York: Mouton de Gruyter"."

In: American Journal of Germanic Linguistics and Literatures 10.1. 145-151.  DOWNLOAD

 

196. "French-German bilingual instruction in Alsace."

In: International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 1. 3-17. (with H. Bister-Broosen).  DOWNLOAD

 

195. "Brussel: Dialect in stad en rand."

In: van de Craen, Piet (ed.). 1998. Mondig Brussel. Brusselse Themas 3. Brussel: VUBPress. 167-178. (with Sera de Vriendt).  DOWNLOAD


Top of page


1997

192. "Religious fundamentalism and language planning in 19th century Flanders."

In: Interdisciplinary Journal for Germanic Linguistics and Semiotic Analysis 2. 281-302DOWNLOAD

 

191.  "Laatmiddelnederlands (circa 1350-1550)."

In: van den Toorn, M.C., W.J.J. Pijnenburg, J.A. van Leuvensteijn & J.M. van der Horst (eds.). 1997. Geschiedenis van de Nederlandse Taal.  Amsterdam: Amsterdam University Press. 147-219. DOWNLOAD

 

190. "Een Westvlaamse schrijftaal op het einde van de 19de eeuw."

In: van Santen, Ariane & Marijke van der Wal (eds.). 1997. Taal in tijd en ruimte. Voor Cor van Bree bij zijn afscheid als hoogleraar. Leiden: SNL. 309-318.  DOWNLOAD

 

189. "Dialektverlust im niederländischen Sprachraum." 

In: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 64. 129-154.  DOWNLOAD

 

188. "Een 19de-eeuws taalconflict in West-Vlaanderen: religieus fundamentalisme en particularisme."

In: de Geest, W. (ed.). 1997. Recente studies in de Contactlinguïstiek. Bonn: Dümmler. 151-162.  DOWNLOAD

 

187.  "Dutch in the European Union: The Language Policy of the "Nederlandse Taalunie"."

In: Sociolinguistica 11. 53-62.  DOWNLOAD

 

186.  "Language shift through erosion: The Case of the French-Flemish "Westhoek"."

In: Journal of Multilingual and Multicultural Development 18. 54-66.  DOWNLOAD

 

184.  "Toward a plurilingual urban environment: Language policy and language planning in Brussels." 

In: Pütz, M. (ed.). 1997. Language Choices. Conditions, Constraints, and Consequences. Amsterdam: John Benjamins. 179-193.  DOWNLOAD

 

183. "Interferenz Niederländisch-Französisch."

In: Goebl, Hans, Nelde Peter, Zdenek Stary & Wölck Wolfgang (eds.). 1997. Kontaktlinguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. Berlin/New York: W. de Gruyter. 1123-1130.  DOWNLOAD

                            Top of page

1996

194. "Moet er nog dialect zijn?"  

In: Dewulf, D., J. van Aspert & C. Verlinde (eds.). 1998. Van dialect tot turbotaal; de toekomst van onze dialecten. Zierikzee: Provinciebestuur van Zeeland. 9-13.  DOWNLOAD

193. "Proeve van particularistisch taalgebruik."

In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 106. 177-191.  DOWNLOAD

 

185. "Beoordeling "A. Marijnissen. De flexie van het substantief in het 13de-eeuwse ambtelijke Middelnederlands. Een taalgeografische studie.""

In: Jaarboek van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 1996, 120-123.

 

182.  "Review of "Stevenson, Patrick (ed.). 1995. The German Language and the Real World. Sociolinguistic, Cultural and Pragmatic Perspectives on Contemporary German. Oxford: Clarendon Press"."

In: Sociolinguistica 10. 149-151. (with H. Bister-Broosen).  DOWNLOAD

 

181. "Review of  "Labrie, Normand. 1993. La construction linguistique de la Communauté européenne. Paris:  Champion"."

In: Sociolinguistica 10. 140-143.  DOWNLOAD

 

179. "Language Borders in Northern France and in Belgium: A Contrastive Analysis."

In: Ammon, Ulrich & Marlis Hellinger (eds.). 1996. Contrastive Sociolinguistics. Berlin/New York: Walter de Gruyter. 229-249.  DOWNLOAD

 

178. "Pluricentric Principles in the Standardization of 19th Century Dutch."

In: Word 47. 63-72.  DOWNLOAD

Top of page

1995

180. "De tweede generatie Westvlaamse particularisten."

In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 105. 228-263.  DOWNLOAD 

 

177. "Sprachpolitische Überlegungen zur Situation der sogenannten "kleineren" Sprachen in Europa."

In: Brusch, Wilfried & Hugo Stiller (eds.). 1995. Lust auf Sprachen, Schlüssel zu Europa - Tor zur Welt.  Hamburg: Petersen. 218-227.  DOWNLOAD

 

176.  "Het talenprobleem in de Europese Unie. "

In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 105. 77-103. (with Helga Bister-Broosen).  DOWNLOAD

 

175. Inleiding tot de Variatielinguïstiek. Brussel: Vubpress.

 

172. "De standaardizering van het Nederlands in de 19de eeuw: een onderzoek naar schriftelijk taalgebruik in Vlaanderen."

In: Huls, E. & J. Klatter-Folmer (eds.). 1995. Artikelen van de "Tweede sociolinguïstische conferentie. Delft: Eburon. 637-647. (with Wim Vandenbussche).  DOWNLOAD

 

171. ""Vol wind en declamatie": De Bo als particularist."

In: Cajot, J., L. Kremer & H. Niebaum (eds.). 1995. Lingua Theodisca. Beiträge zur Sprach- und Literaturwissenschaft Jan Goossens zum 65. Geburtstag. Münster/Hamburg: LIT. 1179-1184.  DOWNLOAD

 

169. "Sprachliche Variation und Sprachgeschichtsforschung: Überlegungen zur Historiographie des Niederländischen."

In: Gardt, A., K. Mattheier & O.Reichmann (eds.). 1995. Sprachgeschichte des Neuhochdeutschen. Gegenstände - Methoden - Theorien. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. 423-438.  DOWNLOAD

Top of page

1994

174. "Taalpolitiek in de Bourgondische tijd."

In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 104. 162-177.  DOWNLOAD     

 

173. "Het Nederlands in het Zuiden na 1585: naar een eigen identiteit?"

In: February, V. (ed.). 1994. Taal en Identiteit: Afrikaans en Nederlands. Kaapstad: Tafelberg-Uitgewers. 129-148.  DOWNLOAD  

 

170. "La llengua, feina de tots. Taalplanning en taalpolitiek in het Catalaanse taalgebied."

In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 104. 1-25.  DOWNLOAD  

 

168. "Het Nederlands in Europa in het licht van de integratie van Nederland en Vlaanderen."

In: Fasol, P.W.H. (ed.). 1994. De toekomst van het Nederlands in de Europese Unie. Den Haag: Nederlandse Taalunie. (= Voorzetten Nederlandse Taalunie # 45 ). 11-18. DOWNLOAD 

 

167. "Taalcontact en erosie: het geval Frans-Vlaanderen."

In: Neerlandica Wratislaviensia VII (= Acta Universitatis Wratislaviensis # 1640). 249-266.  DOWNLOAD 

 

166. "Nederlands in Europa."

In: Taalschrift 2. 20.  DOWNLOAD

Top of page

1993

165. "The "Nederlandse Taalunie" as an Innovating Instance of Official Language Planning." In: New Language Planning Newsletter 8, # 2.  DOWNLOAD

 

164. Het verhaal van een taal: Negen eeuwen Nederlands. Amsterdam: Prometheus. (with J.W. de Vries & P.Burger).

 

163. Leonardus Lodewijk De Bo. "Dialectoloog en particularist". Kortrijk: Cahier Westvlaamse Schrijvers. (= Cahier Westvlaamse Schrijvers 161).  DOWNLOAD

 

161. "Integration vs. particularism. The undeclared issue at the first "Dutch Congress" in 1849."

In: Fishman, Joshua (ed.). 1993. The Earliest Stage of Language Planning. Berlin/New York: Mouton de Gruyter. 69-83.  DOWNLOAD


Top of page

1992

162. "Taalontwikkeling in de Zuidelijke Nederlanden na de politieke scheiding."

In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 102. 99-115.  DOWNLOAD 

 

160. "La standardisation linguistique." 

In: Segon Congrés international de la llengua catalana II: processos de normalisatio lingüistica. Lleida: Disputacio de Lleida. 177-189.  DOWNLOAD

 

159. "Ein konzeptuelles Problem im Lexikon zweier germanischen Sprachen : Deutsch "Freisinn" und Niederländisch "vrijzinnig"."

In: Predota, S. (ed.). 1992. Studia neerlandica et germanica Norberto Morciniec sexagenario oblata. Wroclaw: Acta Universitatis Wratislaviensis # 1356. 575-582.  DOWNLOAD

 

156. "Het niet-universitair onderwijs Nederlands in de grensgebieden (Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen en Frans-Vlaanderen). Inleiding."

In: Nederlandse Taalunie: Voorzetten 36. 19-22.  DOWNLOAD

 

155. "Linguistic Legislation and prestige shift."

In: Ammon, Ulrich & Hellinger, Marlis (eds.). 1992. Status Change of Languages. Berlin-New York: Walter de Gruyter. 3-16.  DOWNLOAD

 

154. "Language status shift in the United States: A European perspective."

In: Ammon, Ulrich & Hellinger, Marlis (eds.). 1992. Status Change of Languages. Berlin-New York: Walter de Gruyter. 164-177.  (with Helga Bister).  DOWNLOAD

Top of page

1991

158. "Fluktuationen an der französisch-niederländischen Sprachgrenze in Frankreich und Belgien."

In: Mattheier, Klaus J. (ed.). 1991. Ein Europa - viele Sprachen. Frankfurt: P. Lang Verlag. 164-165.  DOWNLOAD

 

157. "De efficiëntie van taalwetgeving. Bedenkingen bij recente gegevens uit Québec."

In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 101. 274-291.  DOWNLOAD  

 

153. "Prestige Language and Language Shift."

In: Shannon, Thomas & Johan Snapper (eds.). 1991. The Berkeley Conference on Dutch Linguistics 1989. Issues and Controverses, Old and New. Lanham: University Press of America. 97-116.  DOWNLOAD

 

151. "De standaardisering van het Nederlands in Vlaanderen in de 19de eeuw en het eerste "Nederlandsch Congres"." 

In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 101. 1-17.  DOWNLOAD  

Top of page

1990

152. "Sprache und Politik: Sprachstatuswandel in den USA."

In: Spillner, Bernd (ed.). 1990. Interkulturelle Kommunikation. Frankfurt: Peter Lang Verlag. 147-148.  (with Helga Bister).  DOWNLOAD


152bis. "Sprachgesetzgebung und Sprachprestige."
In: Spillner, Bernd (ed.). 1990. Interkulturelle Kommunikation. Frankfurt: Peter Lang Verlag. 173-174. DOWNLOAD

 

150. "A General Model for the Lexicographical Treatment of Peripheral Vocabulary."

In: Halliday, M.A.K., John Gibbons & Howard Nicholas (eds.). 1990. Learning Keeping and Using Language II.  Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 25-39.  DOWNLOAD  

 

149. "Review of "de Vries, J. & F. de Tollenaere. 1986. Prisma Etymologisch Woordenboek. Waar komen onze woorden vandaan? Utrecht: Spectrum"." 

In: Neerlandica Extra Muros 55. 86-87. DOWNLOAD 

 

148. "Meertaligheid in de Verenigde Staten van Amerika."

In: De Vlaamse Gids 90, 3. 32-39. DOWNLOAD

 

147. "Review of "van Veen, P.A.F. with Nicoline van der Sijs. 1989. Etymologisch Woordenboek. Utrecht/Antwerpen: Van Dale"." 

In: Neerlandica Extra Muros 54. 43. DOWNLOAD 

 

145. "Taalplanning door de Nederlandse taalunie."

In: Publikatieblad Nederlandse Taalunie 3, # 2. 25-29. DOWNLOAD

Top of page

1989

146. "Québec en Vlaanderen: overeenkomsten en verschillen."

In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 99. 106-131.  DOWNLOAD  

 

144. "Het onderzoek van het linguïstische beeld van Brussel." 

In: Witte, Els (ed.). 1989. Het probleem Brussel sinds Hertoginnedal (1963). 3. Linguïstische aspecten, Acta van het Colloquium. (=Taal en Sociale Integratie 13).  Brussel: VUBPRESS. 205-214.  DOWNLOAD  

 

143. "Kennis en bewaking van de lexicale norm." 

In: Theissen, Siegfried & Jef Vromans (eds.). 1989. Album Moors : Een bundel opstellen aangeboden aan Joseph Moors ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag. Liège: ULg / C.I.P.L. 259-266. DOWNLOAD

 

142. "The Language Continuum as a Pluridimensional Concept"

In: Ammon, Ulrich (ed.). 1989. Status and Function of Languages and Language Varieties.  Berlin-New York: Walter de Gruyter. 541-551. (with Helga Bister). DOWNLOAD

 

140. "Language Planning as an Indicator of Linguistic Change. " 

In: T. J. Walsh (ed.). 1989. Synchronic and Diachronic Approaches to Linguistic Variation and Change. Georgetown University Round Table on Languages and Linguistics 1988. Washington, D.C.: Georgetown University Press. 349-357.  DOWNLOAD

 

139. "Lexicografische evenwichtsoefeningen."

In: De Vlaamse Gids 73, 1. 10-15. DOWNLOAD

Top of page

1988

141. "Belgium." 

In: Ammon, Ulrich, Norbert Dittmar & Klaus Mattheier (eds.). 1988. Sociolinguistics: An International Handbook of the Science of Language and Society. Berlin-New York : Walter de Gruyter. 1254-1258.  DOWNLOAD  

 

138. "Adolphe van Loey 14 juli 1905-6 maart 1987."

In: Jaarboek 1988 van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 147-149.  DOWNLOAD

 

137. "Dutch on the Edge. The Lexicographical Treatment of Peripheral Vocabulary." 

In: Broos, T. (ed.). 1988. Papers from the Third Interdisciplinary Conference on Netherlandic Studies.  Lanham-London: University Press of America. 309-325.  DOWNLOAD   

 

136. "Perifere woordenschat in woordenboeken van het Duitse,  Franse en  Nederlandse taalgebied."

In: De Nieuwe Taalgids 81. 417-429. (with Helga Bister).  DOWNLOAD

           

135. "The Northern Connection: Towards the Treaty on the Dutch Language Union." 

In: Plural Societies XVII. 3. 40-51.  DOWNLOAD

 

134. "Growth and Development of Standard Dutch in Belgium."

In: Sociolinguistica. International Yearbook of European Sociolinguistics 2. 117-130. (with Piet van de Craen).  DOWNLOAD

 

133. "The Standardization of Dutch in Flanders."

In: International Journal of the Sociology of Language 73. 45-64. (with Piet van de Craen). DOWNLOAD

Top of page

1987

132. "Dialekt als Schlüsselbegriff der belgischen Sprachverhältnisse."
In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 97. 308-321. 
DOWNLOAD 

 

131. "In Memoriam A. van Loey." 

In: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie 60. 15-21. DOWNLOAD

 

130. "Individuele tweetaligheid in een stedelijke omgeving." 

In: Ons Erfdeel 30, 3. 458-461. DOWNLOAD 

 

129. "The Investigation of 'Language Continuum' and 'Diglossia'. A Macrological Case Study and a Theoretical Model." 

In: Blanc, Michel & Josiane Hamers (eds.). 1987. Theoretical and Methodological Issues in the Study of Languages/Dialects in Contact at Macro- and Micrological Levels of Analysis. Québec: CIRB. 30-49.  DOWNLOAD

 

128. "Communicative Competence in Native Speakers." 

In: van Oosten, Jeanne & Johan Snapper (eds.). 1987. Dutch Linguistics at Berkeley. Berkeley: Dutch Studies Program. 115-124.  DOWNLOAD

 

127. "Norm en Variatie in Vlaanderen." 

In: de Rooij, Jaap (ed.). 1987. Variatie en Norm in de Standaardtaal. Amsterdam: P.J.Meertensinstituut. 143-164.  DOWNLOAD

 

126. "Het linguïstisch onderzoek van de Brusselse taalsituatie." 

In: Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 40. 199-214. DOWNLOAD 

 

125. "Linguistic Research on Brussels."

In: Witte, Els & Hugo Baetens Beardsmore (eds.). 1987. The Interdisciplinary Study of Urban Bilingualism in Brussels. Clevedon-Philadelphia: Multilingual Matters. 195-231.  (with Sera de Vriendt).  DOWNLOAD


Top of page

1986

124. "Regionalismen in het Nederlands." 
In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 96, 1. 108-131. 
DOWNLOAD 

 

124bis. "Beoordeling van "Piet van de Craen: "Sociale linguïstiek.  Bouwstenen voor een interactionele linguïstiek op hermeneutische grondslag."" 

In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 96, 3. 367-372.  DOWNLOAD

123. "Colloquium on Dutch Linguistics in Berkeley." 

In: Neerlandica Extra Muros 47. 91-92. DOWNLOAD 

 

122. "The Question of an Official Language : Language Rights and the English Language Amendment. Comment."

In: International Journal of the Sociology of Language 60. 117-128. (with Hugo Baetens Beardsmore). DOWNLOAD

Top of page

1985

121. "Diglossie en taalcontinuum : twee omstreden begrippen."

In: Willemyns, Roland (ed.). 1985. Brussels Boeket. Liber Discipulorum A. van Loey. Brussel: VUB-Press. 187-229.  DOWNLOAD 

 

120. Brussels Boeket. Liber Discipulorum A. van Loey. Brussel: VUB Press, 1985.  (editor)

 

119. "Dialect en Zuidnederlands in Brugse krantetaal.  Een onderzoek naar lexicale standaardizering." 

In: Ryckeboer, Hugo, Johan Taeldeman & Valeer-Frits Vanacker (eds.). 1985. Hulde-album Marcel Hoebeke. Gent: RUG. 463-471.  DOWNLOAD

 

118. "Standaardtaalontwikkeling in perifere gebieden: Vlaanderen en Québec." 

In: Ons Erfdeel 28. 409-417.  DOWNLOAD 

 

116. Willem Weydts : kronikeur en journalist? VWS-cahier 111. Kortrijk: VWS.  DOWNLOAD

 

100. Standaardnederlands en dialect op school, thuis en elders. Brussel: VUB-Press (editor, with P. van de Craen).

 

99. "Een voorwerp van aanhoudende zorg."

In: Van de Craen, Piet & Roland Willemyns (eds.). 1985. Standaardnederlands en dialect op school, thuis en elders. Brussel: VUB-Press. 11-20. DOWNLOAD

Top of page

1984

117. "Bilingualism, Diglossia and Language Planning : Three Major Topics of Sociolinguistic Concern in Belgium." 

In: Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 38 . 253-272. DOWNLOAD 

 

115. "In Vlaanderen Vlaams? Enkele sociolinguïstische beschouwingen." 

In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 94. 345-361.  DOWNLOAD 

 

114. "Review of "Walter de Clerck. 1981. Zuidnederlands Woordenboek. ’s Gravenhage: Nijhoff"." 

In: Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 62. 607-611.  DOWNLOAD

 

113. Taal en Communicatie in Vlaanderen II.  Brussel: VUB-Press.

 

112. "A Common Legal Framework for Language Unity in the Dutch Language Area: The Treaty of Linguistic Union." 

In: Multilingua 3-4. 215-223.  DOWNLOAD

 

111. "The Treaty of Linguistic Union in the Dutch Language Area. " 

In: Language Planning Newsletter 10/3. 5-7.  DOWNLOAD 

 

110. "La standardisation linguistique en dehors des centres de gravité de la langue: la Flandre et le Québec." 

In: Hamers, Jeanine, Jean-Denis Gendron & Richard Vigneault (eds.). 1984. Du disciplinaire à l'interdisciplinaire dans l'étude du contact des langues. Québec: CIRB. 52-70.

Reprinted in: Witte Els, Machteld De Metsenaere, Fred Louckx, Piet Van de Craen, Hugo Baetens Beardsmore, Sera De Vriendt & Roland Willemyns (eds.). 1984. Le bilinguisme en Belgique.  Le cas de Bruxelles.  Bruxelles:  Editions de l’Université de Bruxelles. 121-139.  DOWNLOAD

 

108. "Le Traité de l'union de la langue néerlandaise : Une expérience unique dans les relations internationales linguistiques.