Vrije Universiteit Brussel


Publications

Books and volumes

 1. Peersman, C., Rutten, G., & Vosters, R. (eds.). (2015). Past, present and future of a language border. Germanic-Romance encounters in the Low Countries. Language and Social Life 1. Berlin / New York: De Gruyter Mouton.
  [table of contents] [order] [sample chapter]

 2. Vosters, R. & L. Villa (eds., 2015). The historical sociolinguistics of spelling. Special issue of Written Language & Literacy 18 (2). ISSN: 1387-6732. 131 pp.
  [table of contents] [order] [sample chapter]

 3. Rutten, G., R. Vosters & W. Vandenbussche (red.) (2014), Norms and usage in language history, 1600-1900. A historical-sociolinguistic and comparative perspective. Advances in Historical Sociolinguistics 3. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 334 pp. ISBN: 978-90-272008-2-2.
  [table of contents] [order] [sample chapter]

 4. Vosters, R. & G. Janssens (2014). Sur la langue nationale. Taal en taalpolitiek in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en het jonge BelgiŰ. Reeks: Noord en Zuid onder Willem I. 200 jaar Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (red. R. Vosters & J. Weijermars). Den Haag: Algemeen-Nederlands Verbond / Werkgroep VKN. Ca. 88 pp., ge´llustreerd. ISBN: 978-90-805255-9-7.
  [order]

 5. Vosters, R. & G. Rutten (2013). Snoeijmes der Vlaemsche Tale. Een anonieme tekst over taalkunde uit de achttiende eeuw. Naar het handschrift uitgegeven en ingeleid door Rik Vosters & Gijsbert Rutten. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 232 pp., illustrated. ISBN: 978-90-7247-489-6. €39,50.
  [table of contents] [order]

 6. Vosters, R. & J. Weijermars (eds.) (2011). Taal, natievorming en cultuurbeleid onder Willem I, Brussel: Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. 225 pp., illustrated. ISBN: 978-90-6569-094-4. €28,50.
  [table of contents] [order] [sample chapter]

 7. Rutten, G., in cooperation with R. Vosters (2011). Een nieuwe Nederduitse spraakkunst. Taalnormen en schrijfpraktijken in de Zuidelijke Nederlanden in de achttiende eeuw. Brussel: VUB-Press. 266 pp. ISBN: 978-90-5487-931-2. €25.
  [table of contents]
  [order] [preview]

Journal articles

 1. Auer, A., C. Peersman, S. Pickl, G. Rutten & R. Vosters (2015). “Historical sociolinguistics: the field and its future”. Journal of Historical Sociolinguistics 1 (1): 1-12. [read]

 2. Vosters, R. & G. Rutten (2015). “Three Southern shibboleths. Spelling features as conflicting identity markers in the Low Countries”. Written Language & Literacy 18 (2): 260-274. [Special issue: The historical sociolinguistics of spelling]. [draft]

 3. Villa, L. & R. Vosters (2015). “Language ideological debates over orthography in European linguistic history”. Written Language & Literacy 18 (2): 201-207. [Special issue: The historical sociolinguistics of spelling]. [draft]

 4. Vosters, R. & W. Vandenbussche (2012). “Bipartite negation in 18th and early 19th century Southern Dutch. Sociolinguistic aspects of norms and variation”. Neuphilologische Mitteilungen 2012 (3): 343-64. [draft]

 5. Vosters, R., G. Rutten & M. van der Wal (2010). “Mythes op de pijnbank. Naar een herwaardering van de taalsituatie in de Nederlanden in de achttiende en negentiende eeuw”. Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 120 (1): 93-112. [draft]
 6. Rutten, G. & R. Vosters (2010). “Chaos and Standards. Orthography in the Southern Netherlands (1720-1830)”. Multilingua 29 (3/4): 417-38. [draft]

 7. Vosters, R. (2009). “Integrationisten en particularisten? Taalstrijd in Vlaanderen tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830)”. Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis LXII (2008): 41-58. [draft]

 8. Vosters, R. & W. Vandenbussche (2008). “Wijzer worden over Willem? Taalgebruik in Vlaanderen ten tijde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1814–1830)”. Internationale Neerlandistiek 46 (3): 2-22. [draft]
  [Reprinted in 2009 as part of the prospectus: Een faculteit aan het werk. Enkele facetten van onderzoek aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit Brussel, Brussel: Faculteit Letteren & Wijsbegeerte].

 9. Vosters, R. (2008). “‘Wordt er hier nog Nederlands gespreekt?’ Een synchronisch onderzoek naar sociale en cognitieve aspecten van werkwoordsverzwakking”. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen 79 (1): 43-52. [draft]

Book chapters

 1. Vosters, R. (2016). “Mitos de decadencia lingüística en la historia del neerlandés. Una exploración sociolingüística de la lengua en Flandes en los siglos XVIII y XIX.” In: Feliu, F. & J.M. Nadal (red.), Constructing languages: Norms, myths and emotions, IVITRA Research in Linguistic and Literature 13, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 265-281. [draft]

 2. Rutten, G. & R. Vosters (2016). “Prescriptivism between the devil and the deep blue sea: Competing language norms in the Southern Low Countries (1815−1830)”. In: Tieken-Boon van Ostade, I.  & Percy, C. (red.), Prescription and Tradition in Language. Establishing standards across time and space, Bristol: Multilingual Matters, pp. 137-151. [draft]

 3. Rutten, G., Vosters, R., & van der Wal, M. (2015). Frenchification in discourse and practice. Loan morphology in private letters of the eighteenth and nineteenth centuries. In C. Peersman, G. Rutten, & R. Vosters (eds.), Past, present and future of a language border. Germanic-Romance encounters in the Low Countries (pp. 143–169). Language and Social Life 1. Berlin / Boston: De Gruyter Mouton. [draft]

 4. Peersman, C., Rutten, G., & Vosters, R. (2015). Romance–Germanic encounters along the language border. Past, present and future. In C. Peersman, G. Rutten, & R. Vosters (eds.), Past, present and future of a language border. Germanic-Romance encounters in the Low Countries (pp. 1–16). Language and Social Life 1. Berlin / Boston: De Gruyter Mouton. [draft]

 5. Vosters, R., E. Belsack, J. Puttaert & W. Vandenbussche (2014). “Norms and usage in 19th-century Southern Dutch”. In: G. Rutten, R. Vosters & W. Vandenbussche (eds.), Norms and usage in language history, 1600-1900. A historical-sociolinguistic and comparative perspective, Advances in Historical Sociolinguistics 3, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, pp. 73-100. [draft]

 6. Rutten, G., R. Vosters & W. Vandenbussche (2014). “The interplay of language norms and usage patterns. Comparing the history of Dutch, English, French and German”. In: G. Rutten, R. Vosters & W. Vandenbussche (eds.), Norms and usage in language history, 1600-1900. A historical-sociolinguistic and comparative perspective, Advances in Historical Sociolinguistics 3, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, pp. 1-18. [draft]

 7. Magis, E., J. Puttaert, A. Van den Bossche, W. Vandenbussche, R. Vosters & R. Willemyns (2014). “Tussen adoptiekoe en zemelteef: iets over de houdbaarheidsdatum van ‘verse woorden’ in Vlaamse en Nederlandse kranten”. In: F. Van De Velde, H. Smessaert, F. Van Eynde & S. Verbrugge (eds.), Patroon en argument. Een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William Van Belle en Joop van der Horst. Leuven: Universitaire Pers Leuven, pp. 733-44. [read more]

 8. Rutten, G. & R. Vosters (2013). “Une tradition néerlandaise ? Du bon usage aux Pays-Bas (1686-1830).” In: Ayres-Bennett, W. & M. Seijido (eds.), Bon Usage et variation sociolinguistique. Perspectives diachroniques et traditions nationales, Lyon: Editions de l’Ecole Normale Supérieure (ENS). [read more]

 9. Vosters, R. (2013). “Dutch, Flemish or Hollandic? Social and ideological aspects of linguistic convergence and divergence during the United Kingdom of the Netherlands (1815-1830).” In: Barát, E. & P. Studer (eds.), Ideological conceptualisations of language. Discourses of linguistic diversity, Prague Papers on Language, Society and Interaction 3, Frankfurt: Peter Lang, pp. 35-54. [draft]

 10. Vosters, R. (2012). “Geolinguistic data and the past tense debate. Linguistic and extralinguistic aspects of Dutch verb regularization.” In: De Vogelaer, G. & G. Seiler (eds.), The dialect laboratory. Dialects as a testing ground for theories of language change, Studies in Language Companion Series 128, Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, pp. 227-48. [draft]

 11. Vosters, R., G. Rutten, M. van der Wal, & W. Vandenbussche (2012). “Spelling and identity in the Southern Netherlands (1750–1830).” In: Jaffe, A., M. Sebba, J. Androutsopoulos, & S. Johnson (eds.), Orthography as social action. Scripts, spelling, identity and power, Language and Social Processes 3, Berlin / New York: Mouton de Gruyter, pp. 135-60. [draft]

 12. Vosters, R., G. Rutten, & W. Vandenbussche (2012). “The sociolinguistics of spelling. A corpus-based case study of orthographical variation in nineteenth-century Dutch in Flanders.” In: Van Kemenade, A. & N. De Haas (eds.), Historical Linguistics 2009, Current Issues in Linguistic Theory 320, Amsterdam / Philadelpia: John Benjamins, pp. 253–74. [draft]

 13. Weijermars, J. & R. Vosters (2011). “Nieuw onderzoek naar het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.” In: Vosters, R. & J. Weijermars (eds.), Taal, natievorming en cultuurbeleid onder Willem I, Brussel: Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, pp. 7-10. [read more]

 14. Vosters, R. & G. Rutten (2011). “‘Iets over de Hollandsche tael, noch voor, noch tegen’?” In: Vosters, R. & J. Weijermars (eds.), Taal, natievorming en cultuurbeleid onder Willem I, Brussel: Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, pp. 201-25. [draft]

 15. Rutten, G. & R. Vosters (2011). “As many norms as there were scribes? Language history, norms and usage in the Southern Netherlands in the nineteenth century.” In: Langer, N., S. Davies, & W. Vandenbussche (eds.), Language and history, linguistics and historiography. Interdisciplinary approaches, Oxford / Bern: Peter Lang, pp. 229-54. [draft]

 16. Rutten, G. & R. Vosters (2011). “De genese van de accentspelling in het taalgebruik.” In: Rutten, G., in cooperation with R. Vosters, Een nieuwe Nederduitse spraakkunst. Taalnormen en schrijfpraktijken in de Zuidelijke Nederlanden in de achttiende eeuw, Brussel: VUB-Press, pp. 125-37. [read more]

 17. Vosters, R. & G. Rutten (2011). “Nieuwe bronnen.” In: Rutten, G., in cooperation with R. Vosters, Een nieuwe Nederduitse spraakkunst. Taalnormen en schrijfpraktijken in de Zuidelijke Nederlanden in de achttiende eeuw, Brussel: VUB-Press, pp. 193-216. [read more]

 18. Vosters, R. & G. Rutten (2011). “Editie: handschriften Bouvaert.” In: Rutten, G. in cooperation with R. Vosters, Een nieuwe Nederduitse spraakkunst. Taalnormen en schrijfpraktijken in de Zuidelijke Nederlanden in de achttiende eeuw, Brussel: VUB-Press, pp. 217-42. [read more]

 19. Rutten, G. & R. Vosters (2010). “Spellingsnormen in het Zuiden. Standaardisatie van het geschreven Nederlands in de achttiende en negentiende eeuw.” In: Wal, M. van der & A. A. P. Francken (eds.), Standaardtalen in beweging, Münster: Stichting Neerlandistiek VU / Nodus, pp. 27-48. [draft]

 20. Vosters, R. (2009). “Taalgebruik, taalvariatie en taalpolitiek in Vlaamse assisendossiers ten tijde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830).” In: Heirbaut, D., X. Rousseaux, & A. Wijffels (eds.), Histoire du droit et de la justice: une nouvelle génération de recherches, Louvain-La-Neuve: Presses Universitaires de Louvain, pp. 395-410. [draft]

 21. Vosters, R. & W. Vandenbussche (2009). “Nieuw onderzoek naar taalbeleid en taalvariatie in de Zuidelijke Nederlanden ten tijde van Willem I”. In: A. Backus, M. Keijzer, I. Vedder, & B. Weltens (eds.), Artikelen van de Zesde Anéla-conferentie, Delft: Eburon, pp. 389-95. [draft]

Reviews and popularizing work

 1. Vosters, R. (2008). Review of: Pérez-Guerra, J., D. González-Álvarez, J.L. Bueno-Alonso, & E. Rama-Martínez (eds.). 2007. ‘Of Varying Language and Opposing Creed’. New Insights into Late Modern English. In: Linguist List 19-2355. [draft]

 2. Peersman, C. & R. Vosters (2010). “4th HiSoN Summer School in Brugge”. Society for Germanic Linguistics Newsletter 22 (2): 5-6. [draft]

 3. Vosters, R. (2012). “’Wat basterdtael, het ketterzaed tot vreugd!’ Naar een herwaardering van het zuidelijke Nederlands in de achttiende en de vroege negentiende eeuw”. Neerlandia/Nederlands van Nu 2012 (4): 42-44.
  [read]

 4. Vosters, R. (2014). Review van: Nobels, J. 2013. (Extra)Ordinary letters. A view from below on seventeenth-century Dutch. Nederlandse taalkunde 19 (3).

Unpublished work

 1. Vosters, R. (2011). Taalgebruik, taalnormen en taalbeschouwing in Vlaanderen tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Een historisch-sociolinguïstische verkenning van vroeg-negentiende-eeuws Zuidelijk Nederlands. PhD dissertation. Brussel: Vrije Universiteit Brussel. [Publication planned for 2015]

 2. Vosters, R. (2007). Past tense regularization in Dutch. A synchronic investigation of social and cognitive variables. Unpublished MA thesis. Faculty of Arts. Brussels: Vrije Universiteit Brussel. [read]

Series editor

Editor (with Janneke Weijermars) of the series of popularizing books on ‘Noord en Zuid onder Willem I. 200 jaar Verenigd Koninkrijk der Nederlanden’, published by Werkgroep VKN & Algemeen Nederlands Verbond. [more information] [order]

 1. Mathijsen, M. & J. Weijermars (2012). De Bildungsroman van het Verenigd Koninkrijk. De ontwikkeling van Noord en Zuid in de literatuur. Reeks: Noord en Zuid onder Willem I. 200 jaar Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (eds. R. Vosters & J. Weijermars). Den Haag: Algemeen-Nederlands Verbond / Werkgroep VKN. 84 pp., geïllustreerd. ISBN: 978-90-805255-0-4.

 2. Witte, E. (2013). De Belgische revolutionairen van 1830 en de constructie van de natiestaat. Reeks: Noord en Zuid onder Willem I. 200 jaar Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (eds. R. Vosters & J. Weijermars). Den Haag: Algemeen-Nederlands Verbond / Werkgroep VKN. 76 pp., geïllustreerd. ISBN: 978-90-805255-6-6.

 3. Aerts, R. (2014). Het Onverenigd Koninkrijk der Nederlanden. Een beschouwing en een pleidooi. Reeks: Noord en Zuid onder Willem I. 200 jaar Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (eds. R. Vosters & J. Weijermars). Den Haag: Algemeen-Nederlands Verbond / Werkgroep VKN. 76 pp., ge´llustreerd. ISBN: 978-90-805255-8-0.

 4. Vosters, R. & G. Janssens (2014). Sur la langue nationale. Taal en taalpolitiek in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en het jonge BelgiŰ. Reeks: Noord en Zuid onder Willem I. 200 jaar Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (red. R. Vosters & J. Weijermars). Den Haag: Algemeen-Nederlands Verbond / Werkgroep VKN. Ca. 88 pp., ge´llustreerd. ISBN: 978-90-805255-9-7.

 5. Koolhaas-Grosfeld, E. & A. Rademakers (2014). Een nieuw koninkrijk, een nieuwe kunst? Wens en werkelijkheid. Reeks: Noord en Zuid onder Willem I. 200 jaar Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (red. R. Vosters & J. Weijermars). Den Haag: Algemeen-Nederlands Verbond / Werkgroep VKN. Ca. 68 pp., geïllustreerd. ISBN: 978-94-91981-00-5.

 6. Van de Perre, S. (2015). ‘Ter begunstiging van de volksvlijt’. Middelen, misverstanden en misbaar in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. 80 pp., geïllustreerd. ISBN: 978-94-91981-02-9.

 7. Leerssen, J. (2015). Dynastisch en burgerlijk historisme. Romantiek, Restauratie en de Nederlanden van 1814. 48 pp., geïllustreerd. ISBN: 978-94-91981-03-6.

 8. Verschaffel, T. (2015). Lotsverbonden ontrouw. De wankelmoedige verhouding tussen Noord en Zuid, 1585-1830. 76 pp., geïllustreerd. ISBN: 978-94-91981-04-3.

Top of page


Rik Vosters
Vrije Universiteit Brussel • Faculteit Letteren en Wijsbegeerte • Pleinlaan 2 • 1050 Brussel • Belgium
Tel.: 02 629.27.73 • Fax: 02 629.36.84 • Rik.Vosters@vub.ac.be