Catalogus van het Belgische Internet landschap

 

Status Report 29/04/97

Pieter Liefooghe

 

 

Vrije Universiteit Brussel

INFO/TW Digital Telecom

Pleinlaan 2

1050 Brussel

Tel : +32-2-629.29.77

Fax: +32-2-629.28.70

 

Overzicht van de taken en hun status :

        A  HTML template lay-out

Om voldoende flexibiliteit te verkrijgen, verkiezen we om de pagina’s automatisch te laten genereren. Hiervoor vertrekken we van "template" pagina’s die op bepaalde plaatsen "tags" bevatten die door de scripts zullen worden ingevuld.

A.1 HTML template voor het grafisch opzoeken van sites

Deze pagina’s moeten een eenvoudig verstaanbare interface aan de gebruiker presenteren. In een oogopslag moet de gebruiker weten wat de functie is van iedere knop en elk veld op de pagina. De navigatie op de kaart moet zo eenvoudig mogelijk zijn.

A.2 HTML template voor het opzoeken met het zoeksysteem

Deze pagina moet zo opgebouwd worden dat de gebruiker een zo breed mogelijke zoekfaciliteit geboden wordt, opdat hij op een zo efficiënt mogelijke wijze aan zijn informatie kan geraken.

A.3 HTML template voor het registreren van een site

Het is duidelijk dat als we wensen dat de gebruikers uit zichzelf hun site gaan registreren, we ervoor moeten zorgen dat de registratieprocedure zo efficiënt mogelijk is. Hiervoor wordt gekozen om de gebruiker een "form" te presenteren waarop hij alle informatie kan invullen. Voor ieder veld zal een korte uitleg staan. Indien dit onvoldoende blijkt, kan de gebruiker op de helpknop drukken waardoor hij een volledige uitleg zal krijgen over de in te vullen informatie.
De look-and-feel van deze pagina’s moet nog bijgewerkt worden

B CGI-script applicaties

B.1 Zoom & "panning" script

Dit script zorgt ervoor dat er op de kaart ingezoomd wordt wanneer de gebruiker in het midden van een kaartje klikt. Indien de gebruiker op de rand van een kaartje klikt, gaat hij naar het aangrenzende kaartje.
Dit script moet ook de additionele selecties, zoals de sitecategorieën die gekozen werden, correct verwerken tot een nieuwe pagina.

B.2 Beeldmanipulatiescript

Dit script zorgt ervoor dat alle geselecteerde sites op het kaartje geplaatst worden en de gepaste bolletjes voor ieder type van site gebruikt worden. Hierin hebben we uiteraard ook een interface naar de databank nodig.

B.3 Registratie- en validatiescript

Dit script staat in voor het vergaren van de informatie over een site en zal de ingevoerde informatie valideren alvorens in een databank te stoppen. Verder zit er in dit script ook een mechanisme dat de ingevoerde beschrijvende tekst indexeert om snel op sleutelwoorden te kunnen zoeken.
Extra informatie velden moeten voorzien worden en uitleg over ieder veld.

B.4 Modificatie script.

Dit is een script dat ervoor zorgt dat een gebruiker de informatie over zijn site kan wijzigen. Alvorens hij dit kan doen, zal hij zich echter eerst moeten authenticeren.
De extra informatie velden moeten hier ook nog toegevoegd worden.

 

C  Opstarten Site

C.1 Installatie van een Web server

De allerlaatste versie van de NCSA Httpd daemon met bijbehorende patches wordt geïnstalleerd en de nodige veiligheidsinstellingen worden gedaan. Verder wordt er voldoende diskruimte voorzien om de beelden op te slaan.

C.2 Integratie.

De verschillende pagina’s en cgi-scripts moeten geïntegreerd worden tot een geheel en uitvoerig ge-alfa-test worden.
De fases C.1 en C.2 werden reeds gerealiseerd om de cgi-scripts te debuggen.

C.3 Testen

Externe mensen worden uitgenodigd om zich te registreren bij deze service en we gebruiken de feedback van deze eerste gebruikers om de service te verbeteren.

C.4 On-line

Nadat de site door de testende partijen voldoende stabiel bevonden is, wordt de site on-line geplaatst. Alle BELNET siteverantwoordelijken worden via Email uitgenodigd om hun site te registreren. Eenmaal het grootste deel van de BELNET sites geregistreerd zijn, wordt het bestaan van deze site publiek kenbaar gemaakt, en wordt ervoor gezorgd dat deze site het "entry-point" van België wordt.

D Ontwikkeling software voor onderhoud van de site

Op geregelde basis zal een manuele controle uitgevoerd worden om te zien of de informatie van de nieuw ingevoerde sites wel correct is. Verder zal er op regelmatige tijdstippen een automatische controle moeten worden uitgevoerd om te zien of de opgegeven URLs nog geldig zijn.

D.1 Validatieprogramma

Programma dat op eenvoudige wijze toelaat een overzicht te krijgen van de nieuw toegevoegde sites.

D.2 Automatische verificatie van de URL

Dit is een zeer eenvoudig programma dat regelmatig alle geregistreerde sites afgaat en checkt of er nog een geldige URL voor bestaat. Indien er geen geldige URL voor bestaat, wordt er automatisch een E-mail verzonden naar de siteverantwoordelijke met het bericht dat indien hij binnen de week zijn informatie niet aanpast, zijn site verwijderd zal worden.

E Onderhoud van de software.

Tot eind oktober 1997 wordt er door V.U.B INFO/TW onderhoud geleverd op de software. Er dient opgemerkt te worden dat dit geen full-time activiteit meer is, maar dat dit punt geraamd wordt op één manmaand, verdeeld over 6 maanden.