Onderzoek

Publicaties 

Belangrijkste themas 

Booleaanse analyse

Hiërarchische analyse van ordinale data

Manpower Planning

Functie-analyse

Workload

 

 

Mijn belangrijkste interesse gaat uit naar Mathematische Psychologie, met name psychometrie, ordinale data-analyse, discrete (al dan niet stochastische) modellen.

Hieronder een greep uit topics waarop ik werk.

Psychodiagnostiek, m.n. ontwikkeling en ernst van symptomatologie. Hierbij wordt onderzocht of en welke symptomen onderling met elkaar verbonden voorkomen, elkaar in de tijd opvolgen etc. Aan de hand van een hiërarchische analyse worden clusters van verwante symptomen in kaart gebracht.

Onderzoek naar toepassingen van mathematische modellen op domeinen in de psychologie, op het vlak van Human Resources Management en Economie, m.n. Markov modellen voor simulatie en predictie van maatschappelijke processen ( oa. studie carrière van studenten, beschrijving van loopbanen in grote bedrijven, historische modellen m.b.t. de overlevingskansen van nieuw opgerichte NV's. Carrière- en personeelsplanning, wastage analyse, voorraadbeheer, bedrijfsklimaat, controlesystemen bij schoonmaak.

Booleaanse analyse van co-occurrence data, gevalueerde implicatie schema's, dichotomisatie-methoden en knowledge spaces en methoden voor analyse van vragenlijsten in het algemeen. Dit onderzoek is tevens het onderwerp van mijn doctoraat: "Dichotomization methods in Boolean analysis of co-occurrence data : applications in psychopathology, organizational psychology, socio-economic research and knowledge theory", VUB, juni 1992.

Bij mijn onderzoek werk ik vaak samen met verscheidene leden van het Center for Manpower Planning and Studies en van het Centrum voor Statistiek en Operationeel Onderzoek en Wiskunde toegepast op de Humane Wetenschappen, met name Camille Vanderhoeft ( controlesystemen voor schoonmaak), Rudi Janssens (sociologie, bedrijfsklimaat, Booleaanse analyse), J. Van Buggenhaut (Booleaanse analyse en manpower planning) en M.A. Guerry (manpower planning). Aan andere onderzoeksthemas (kennisstructuren, cognitie) werkte ik tot nu toe alleen.

 

Publicaties

Theuns, P. ( 1998 ), Building a knowledge space via Boolean analysis of co-occurrence data, in Dowling, C., Roberts, F., and Theuns, P. (eds.) Recent Progress in Mathematical Psychology, New York : Lawrence Erlbaum.

Theuns, P. ( 1994 ), A dichotomization method for Boolean analysis of quantifiable co-occurrence data, in Fischer, G.H. & Laming, D. (Eds.), Contributions to Mathematical Psychology, New York : Springer Verlag.

Van Mechelen, I., Theuns, P., De Boeck, P. and Degreef, E. ( 1993 ), Categories and Concepts : Theoretical Views and Inductive Data Analysis, in Van Mechelen, I., Hampton, J., Michalski, R.S. and Theuns, P. (eds.) Categories and Concepts : Theoretical Views and Inductive Data Analysis, Academic Press, 1993;

Theuns, P. ( 1989 ). Predicting an optimal threshold in Boolean analysis of questionnaires, In : Roskam, E. E. (Ed.) Mathematical Psychology in progress, pag. 329 - 343, Berlin: Springer-Verlag;

als editor

Dowling, C., Roberts, F., and Theuns, P. (eds.)(1998) Recent Progress in Mathematical Psychology, New York : Lawrence Erlbaum.

Van Mechelen, I., Hampton, J., Michalski, R.S. and Theuns, P. (eds.)(1993) Categories and Concepts : Theoretical Views and Inductive Data Analysis, London : Academic Press.

vulgariserend

Theuns, P. ( 1991 ). Word for Windows, In : Personal Computer, Samson, Brussel;

interne verslagen

Poppelsdorf, C., Theuns, P. & Vanderhoeft, C. (1997). Quality control systems in building cleaning, Brussel: ABSU. (ook vertaald in het Nederlands en het Frans)

Pepermans, R., Theuns, P., Gelders, H., Thys, G. en Van Goitsenhoven, L. ( 1994 ). FAVUB Functieanalyselijst VUB, methode voor functiebeschrijving van het administratief en technisch personeel van de VUB.

Theuns, P., ( 1992 ), Dichotomization methods in Boolean analysis of co-occurrence data : applications in psychopathology, organizational psychology, socio-economic research and knowledge theory, VUB, Doctoraal proefschrift.

Theuns, P. ( 1991 ). ISOBAN : Geïntegreerde Software voor booleaanse analyse. Center for Manpower Planning, Vrije Universiteit Brussel;

Theuns, P. (1988). On the determination of optimal thresholds in Boolean analysis of questionnaires, Centrum voor Statistiek en Operationeel Onderzoek, Vrije Universiteit Brussel (STOO/217);

Van Buggenhaut, J., Guerry, M.A., and Theuns, P. ( 1987 ) Booleaanse analyse van enquête bedrijfsklimaat binnen het Gemeentekrediet, Center for Manpower Planning and Studies, VUB;

cursussen

Theuns, P. ( 1997 ) Data-analyse II. Gent : RUG-FPPW.

Guerry, M.-A., Theuns, P. & Van Buggenhaut, J. ( 1995 ). Kwantitatief personeelsbeleid. Brussel : VUB-uitgaven

Carette, P., Guerry, M.-A., Theuns, P. & Vanderhoeft, C. ( 1996 ). Oefeningenbundel bij de Brugcursus Wiskunde, Brussel : VUB-uitgaven

Carette, P., Guerry, M.-A., Theuns, P. & Vanderhoeft, C. ( 1995 ). Brugcursus Wiskunde, Brussel : VUB-uitgaven