Onderwijs (let wel: deze site is niet meer up to date: recente info is te bekomen via http://pointcarre.vub.ac.be/)

 

 

VUB (officiële beschrijving van de opleidingsonderdelen)

 

Onderzoeksmethoden en -technieken 1 (1ste kand psychologie en opvoedkunde)

oefeningen

Onderzoeksmethoden en -technieken 2 (2de kand psychologie en opvoedkunde)

oefeningen

Surveyonderzoek (1ste lic Arbeids- en Organisatiepsychologie)

 

 

Stages Arbeids- en Organisatiepsychologie

Mathematische Psychologie - Booleaanse analyse

 

Onderwerpen voor proefschriften en dergelijke

 

Vesalius college

SOC 203 & SOC204 Methods of Social Scientific Inquiry (VeCo) (Course + Lab)

 

RUG (vroeger)

Statistiek 1