Inleiding Kansrekening en Statistiek:

Informatie, oude examens, syllabus en ander materiaal.

 • Overzicht van de examenstof

  Bij een gedeelte van het examen en bij de SPSS-toets mag je de syllabus gebruiken en zelf opgeloste oefeningen (in eigen handschrift en zonder andere teksten), maar niets anders. De syllabus mag geen ingeplakt materiaal bevatten. De biologiestudenten mogen ook het gedrukte materiaal van Hauspie gebruiken.

  Het gebruik van gsm's is tijdens het examen verboden. Wie met een werkende gsm wordt aangetroffen, wordt van verdere deelname uitgesloten.

  Bij het examen kun je een syllabus nodig hebben voor het opzoeken van tabelwaarden. Het is nuttig een zakrekenmachine (zonder gsm-functie) mee te brengen.

  Tijdens het schriftelijk examen wordt de groepsindeling voor de SPSS-toets gemaakt; deze toets zal in de namiddag plaats vinden in de computerzalen in gebouw B niveau 0.


 • Lijstje van enige aan te bevelen statistiek-boeken
 • Vragen en antwoorden van het schriftelijk examen van 31 aug 2004 ,
 • Vragen en antwoorden van het schriftelijk examen van 16 jan 2004, versie A (wit) en versie B (groen)
 • Vragen en antwoorden van het examen van 27 sept 2003
 • Vragen en antwoorden van het examen van 15 jan 2003
 • Vragen en antwoorden van het examen van 16 april 2002 versie A en versie B
 • Vragen en antwoorden van het examen van 30 aug 2002 versie A en versie B
 • examen van juni '94 en antwoorden bij het examen van juni '94
 • examen van september '96
 • examen van april '97
 • examen van september '97
 • examen van april '98
 • examen van september '98
 • examen van april 1999
 • Aanvullingen oefeningenreeks 1, pagina 4
 • Aanvullingen oefeningenreeks 2, oefeningen uit examens van sept 98 en april 99
 • overzichtstabel van verschillen tussen empirische grootheden en theoretische, zoals gemiddelde -- verwachtingswaarde.


 • Voorbeeld van een computerproef. Deze maakt gebruik van Statview. De formulering van vergelijkbare opgaven in SPSS wijkt niet wezenlijk hiervan af. Tekst van de opgaven en datafiles (tab-delimited text) Temperaturen en Fitness Campagne. Datafile voor oefening 1.5 als SPSS-file Bumpus.sav en als tab-delimited tekst-file Bumpus.tab. Datafile van tabel 1.4 uit de syllabus: examencijfers van april '98.


 • Minihandleiding voor het gebruik van een subset van SPSS, voor zover relevant voor de cursus, 90Kb.
 • Minihandleiding voor het gebruik van een deel van de "Add-In Statistiek" uit Excel, voor zover relevant voor de cursus: 2 pagina's, 268Kb.
 • Minihandleiding voor het gebruik van een deel van "Statview", voor zover relevant voor de cursus: 2 pagina's, 154Kb. Statview is een van de eerste menu-gestuurde statistiekpakketten, ontwikkeld in de eerste plaats voor de macintosh. De versie 1.03 van 1988 draait nog steeds voortreffelijk, ook op de nieuwste generatie macintoshes!!! Het is eenvoudig te gebruiken en bevat alle toetsen, behandeld in de cursus "Inleiding Kansrekening en Statistiek". Het is mij niet bekend of er een PC-versie van is gemaakt. 
 • Vragen over de stof en antwoorden.


 • de hele syllabus, inclusief oefeningen, minihandleiding SPSS en tabellen (versie 1 juli 2003) (1.3Mb) als .pdf-file.


 • Aanvullingen op de 2002-versie van de syllabus als .pdf-file. Het betreft de toevoeging van een bladzijde over "datatypen", een bijgewerkte minihandleidng SPSS (voor versie 10 of 11) en de antwoorden op de oefeningen.

 • Antwoorden op de oefeningen reeksen 1 t/m 10 uit de syllabus, opgeschreven door mevr. C. Wuyts en ingescand naar .gif- en .pdf-formaat. Voor de pdf-file heb je versie 4 of hoger van de acrobat reader nodig. De antwoorden van de reeksen 2 t/m 8 staan in de nieuwe versie van de syllabus afgedrukt.

  Het geheel als pdf-file (2Mb)

  en alle pagina's afzonderlijk als gif-files,
  reeks 1 ,
  reeks 2 ,
  reeks 3 en deel van 4 ,
  reeks 5 en rest van 4 ,
  reeks 6 ,
  reeks 7 en 8 ,
  reeks 9 ,
  reeks 10 ,  P. de Groen

  Laatst bijgewerkt: 27 aug 2003