Wat volgt zijn de clubliederen van Limburgia:

LIMBURG ALLEIN:

Do, wo ich gebore ben,

Wo min ouwers hoesch nog steit;

De taal die ich toch zo goad kan,

Wo ich how min lijef en leed.

REFREIN:

Limburg, Limburg allein

Do geit niks boven,

Zo is er moar ein

As min olt Limburg

Limburg allein

Do geit niks boven,

Zo is er meor ein.

Gaon ich no de vremden her,

Of wiet oet Limburg weg;

Heur ich immer toch zo ger,

Het gaod, het kaod, het slech.

REFREIN

Inhoud

Limburgs Volkslied

Waar in't bronsgroen eikenhout,

't Nachtegaaltje zingt;

Over 't malse korenveld

't Lied des leeuwriks klinkt;

Waar de hoorn des herders schalt,

Langs des beekjes boord;

REFREIN:

Daar is mijn vaderland,

Limburgs dierbaar oord;

Daar is mijn vaderland,

Limburgs dierbaar oord.

Waar de brede stroom der Maas

Statig zeewaarts vloeit;

Weeldrig sappig veldgewas

Kostlijk groeit en bloeit;

Bloemengaard en beemd en bos

Overheerlijk gloort.

REFREIN

Waar der vaadren schone taal

Klinkt met heldre kracht;

Waar men kloek en fier van aard

Vreemde praal veracht;

Eigen zeden, eigen schoon

't Hart des volks bekoort.

REFREIN

Inhoud

Wat zeker niet te vergeten is, is:

LIED VAN GEEN TAAL:

Brusselse studenten van de "Klauwaert ende Geus"

Strijden wij voor vrijheid, steeds getrouw aan onze leus

Roemberuchte rollers blijven wij tot in de dood

De schrik van de kaloot.

REFREIN:

Glorie, glorie, alleluja

Brusselse studenten van de "Klauwaert ende Geus"

Glorie, glorie, alleluja

Getrouw aan onze leus.

Hij die 't licht niet kan verdragen der "Geen Taalse zon"

Hij weze een kaloot of een bekrompen franskiljon

Moet maar zien dat hij in onze weg niet komt te staan

Of 't zal hem slecht vergaan.

REFREIN

Fiere dragers van de fakkels van de V.U.B.

Dragen w'in de wereld en doorheen heel Vlaanderen mee

Onze wil tot leven vrij van dwang en levensblij

"Geen Talers"blijven wij.

REFREIN

Inhoud

ook zeer belangrijk:

Io Vivat

Io vivat! Io vivat!
Nostrorum sanitas!
Hoc est amoris poculum!
Doloris est antidotum!
Io vivat! Io vivat!
Nostrorum sanitas!

Inhoud

en dan... de REGIONALEN:

De Leuke Regionalen

Wij zijn de leuke regionalen
Wij zijn een bende marginalen
En we zoeken onze lol
In de facultair zijn hol
Wij zijn de leuke regionalen

Wij zijn de regionale kringen
Wij zullen elkander nooit verdringen
En we zijn niet zo pedant
Als de akademieplant
Wij zijn de regionale kringen

Inhoud

Het lied van de Folklore akademie:

AKADEMIE LIED:

Door bloederige dopen

Beklad en bezopen

Komen wij gekropen

Wij leden van d'akademie.

Maar uit onze kelen

Komt folklore kwelen

Tot afgunst van velen

Zijn wij d'akademie.

Skunken, varkens, rolders

Hoogstudentenlied

Brult tot in de Polders,

Wij zijn d'akademie

Inhoud

met het volgend lied is Limburgia naar het "Vrijzinnig Zangfeest van Vlaanderen 1997" gegaan:

De schuld van de kaloot

Dat de taksen blijven stijgen

En de schuldenberg vergroot.

't Is de schuld van, 't is de schuld van de kaloot!

Dat de boerenbond 't milieuplan

Kelderde als bondgenoot.

't Is de schuld van, 't is de schuld van de kaloot!

De kaloot, de kaloot, 't is de schuld van, 't is de schuld van de kaloot!

Dat een mens niet kan beslissen

Of hij leven wil of dood.

't Is de schuld van, 't is de schuld van de kaloot!

Dat de AIDS-gevallen stijgen

Daar men poept zonder kapoot.

't Is de schuld van, 't is de schuld van de kaloot!

De kaloot, de kaloot, 't is de schuld van, 't is de schuld van de kaloot!

Dat Wathelet nog als rechter

In Europa wordt gedoogd.

't Is de schuld van, 't is de schuld van de kaloot!

Dat Bouduinke in de natuur

Een nonnenklooster heeft gepoot.

't Is de schuld van, 't is de schuld van de kaloot!

De kaloot, de kaloot, 't is de schuld van, 't is de schuld van de kaloot!

Qu' l'ULB ils se battent

Pour le Libre Examen.

C'est la peur du, c'est la peur du calotin!

Dat de VUB blijft strijden

En 't Vrij Onderzoek doorstoot.

't Is de schrik van, 't is de schrik van de kaloot!

De kaloot, de kaloot, 't is de schrik van, 't is de schrik van de kaloot!

C'est la peur du, c'est la peur du calotin!

Calotin , calotin , c'est la peur du, c'est la peur du calotin!

Inhoud

HOOFDPAGINA - HET BESTUUR - GESCHIEDENIS - KALENDER - CULTUUR - SPORT - LIEDEREN - LINKS - LIMBABWE - FOTO'S

Email: limburgi@vub.ac.be

Your banner could be here, mail to
info@clublink.org
Clublink Banner Exchange