Ziehier de lijst van de PRO-SENIOREN vanaf 1989: (Klik op naam voor foto)

1989-91: Telat Demirci

1991-92: Stef Deswert

1992-94: Bart Hompes

1994-95: Mark Morhaye

1995-96: Bert Debruine

1996-97: Rik Stifkens

1997-98: Geert Hompes

1998-99: Gert Haesevoets

Het volgend verhaal verscheen in Limbabwe, Limburgia-ledenblaadje, jaargang 8, nr 1, 1997-98.

Onze stamvader vertelt de Limburgiageschiedenis

Beste Limburgianen, studenten, anciens, schachten, schachtinnen, commilitones en al de rest die ik vergeten ben, dus beste iedereen. Hier volgt bondig de geschiedenis van Limburgia, met de nadruk op haar bestaan.

Het jaar 1988, of beter het academiejaar 1988-1989: voor velen is dit zeer lang geleden. Ik liep toen al bijna twee jaar rond aan de VUB. De nadruk op liep plaatsen a.u.b. In die periode bestond Limburgia niet. Het had eerder wel bestaan, maar om onbegrijpelijke redenen werd het opgedoekt. Sommigen beweerden dat Limburgia veel schulden had. Anderen beweerden dat Limburgia zodanig verrechts was, dat het bestaan ervan niet meer kon worden voortgezet. Maar ja, dit zijn redenen die mij niet interesseren. Het enige dat ik wist, was dat er geen kring bestond voor al die vriendelijke Limburgers. Ik had toen al het idee of is het nu de idee, het blijft eender als het maar klinkt, om een kring op te richten. Dat zou dan niet Limburgia zijn maar Maaslandia, omdat ikzelf uit Maasmechelen kom, meer bepaald Eisden City, maar ook en vooral omdat we toen met een aantal uit Maasmechelen aan de VUB zaten.

Toen kwam het; er was een kotfuif bij één van mijn vroegere vrienden. Het was een koude januari nacht, koud buiten maar zeer warm binnen omdat het bier zeer gemakkelijk binnen vloeide. Ja, toen kon ik nog zuipen. Nu ook nog, maar niet meer zoveel als vroeger. We waren m.a.w. stapelzat. Toen begon er een gesprek dat geleid heeft tot het bestaan van Limburgia. Eén van de genodigden kwam te weten dat ik een Limburger was, hij was ook een Limburger (nu nog altijd trouwens) en vroeg me om Limburgia op te richten. Ik zei toen dat ik al met iets soortgelijks bezig was, nl. Maaslandia. Hij wees me erop dat zoiets niet lang zou bestaan, en Limburgia daarentegen wel. We hebben nog lang nagepraat en kwamen tot de beslissing dat Limburgia terug moest bestaan. Ik kreeg de opdracht een bestuur samen te stellen. Hij zou niet meewerken omdat hij zelf voorzitter ging worden van de LVSV kring, een kring van pseudo liberalen. Maar ik moet wel zeggen dat hij zou meehelpen, wat hij dan ook gedaan heeft.

Ik begon met de zoektocht, nl. een bestuur samenstellen. Ik kreeg er uiteindelijk één samen van 12 man en vrouw. Er was één probleem; we zaten met 9 1ste kan bissers in het bestuur, waaronder ik, en allemaal flierefluiters. We moesten statuten opstellen, wat ook gebeurde. Dit ging niet zonder slag of stoot. Er waren bepaalde individuen die bepaalde dingen in de statuten wilden opnemen, anderen wilden de naam Limburgia veranderen om niet te worden uitgelachen enz. Uiteindelijk kwamen we tot een historisch akkoord dat in eerste instantie door het BSG werd afgekeurd. We kwamen tot een tweede historisch akkoord, dat wel goedgekeurd werd; Ik moet eveneens zeggen dat niemand van ons enige ervaring had in het kringleven.

Ondertussen naderde de eerste zit., en na die zit hadden van die 9 bissers, 8 man 4de zit, waaronder ikzelf. Na de tweede zit waren er van de 8 4de zitters 6 gebuisd., dus uiteindelijk bleven we met 6 over. Wat gingen we doen: er niet mee doorgaan of toch met 6 man starten? Toen ik hoorde dat van die 6 man die gebuisd waren, zich enkelen hadden ingeschreven voor een trisjaar, besloten we om ermee door te gaan. Op korte tijd werd het bestuur samengesteld. Iedereen kreeg een functie. Alleen de posten van praeses en vice-praeses bleven onbezet. Ik bombardeerde mezelf, met goedkeuring van het bestuur, tot praeses, en ook de post van vice-praeses werd al gauw bezet.

Het jaar 1989, beter gezegd het academiejaar 1989-1990: het eerste werkingsjaar van Limburgia. We waren nieuw, iedereen keek op ons neer, men lachte ons uit, en dan vooral mij; Iedereen zei dat Limburgia binnen een paar weken zou worden opgedoekt. Er waren zelfs weddenschappen over hoelang we het zouden uithouden.

Maar, we zetten door, al onze activiteiten lukten, er was steeds volk en onze doop slaagde volledig. We hadden natuurlijk niet zoveel schachten als we nu hebben, maar het was een plezant kliekske. We hadden 18 schachten, wat op zich toch al veel was, het meeste onder de regionale kringen. Geleidelijk aan kregen we meer respect en werden we als gelijken behandeld. We gingen altijd in groep ergens naar toe. Onze plaatsen werden altijd voorbehouden, op onze tafel stonden de meeste pinten, we maakten altijd ambiance, we werden gehoord en gezien en vooral gerespecteerd.

Dit alles greep mij, emotioneel, zo aan dat ik soms in mijn kot in mijn eentje begon te lachen. Ik was trots op mezelf en vooral trots op het bestuur dat een zekere kracht uitstraalde en elkaar steeds steunde. En nu, 9 jaar later, zijn we er nog steeds, en groter dan ooit. Dit doet me enorm veel plezier.

Verder wil ik een aantal mensen bedanken. Ten eerste Eric Peeters (voorzitter LVSV 89-90, de persoon met wie ik het gesprek had op de kotfuif.) Verder Vic Willekens, mijn toenmalige vice-praeses, Leslie Beertels, Werner Buelen, Ingrid Bartholomé, Stefan Deswert, wijlen Ann Berkers die toen de beste regionale doop organiseerde, Johnny Gielen, Frank van Halen, Bart Hompes, Frank Maes, Jan van der Linden: iedereen die toen deel uitmaakte van het bestuur. Verder wil ik al de pro-senioren bedanken omdat ze de moed hadden om Limburgia te leiden; zijnde: Stefan Deswert, Bart Hompes, Mark Morhaye, Bert Debruyne, Rik Stifkens en de huidige Praeses Geert Hompes. Ik dank ook iedereen die in de besturen zat van Limburgia waaronder Peter Claes, Jurgen Buerkers, Meike van Nuffel, Digo Opdekamp, flexibele Roel, Daisy Willems en Albi Pirr en iedereen die zich volledig heeft ingezet en nog steeds inzet of gaat inzetten voor de enige echte kring LIMBURGIA.

Telat Demirci, Pro-senior LIA 1989-90

1990-91

zedenmeester VRG 1994-95

voorzitter Regionale Kringen 1994-95

Senator Folklore Academie 1994-95

V.O. verantwoordelijke VRG 1995-96

Ik dank U bij voorbaat.

HOOFDPAGINA - HET BESTUUR - GESCHIEDENIS - KALENDER - CULTUUR - SPORT - LIEDEREN - LINKS - LIMBABWE - FOTO'S

Email: limburgi@vub.ac.be

Your banner could be here, mail to
info@clublink.org

Clublink Banner Exchange