Behalve 1 tekst (Geschiedenis van St.Ve) zijn de belangrijkste teksten hier allemaal.

(we zouden de hele redactie willen bedanken voor het overhandigen van deze teksten)

De geschiedenis van Limburgia

Beste Limburgianen,

Na jarenlmange afwezigheid was LIMBURGIA er weer. Limburgia werd zoals U al dan niet weet in 1970 opgericht en heeft tot in 1984 standgehouden toen de kring om mij onbegrijpelijke redenen en tot spijt van menig lid ontbonden werd.

Van 1984 tot 1989 was er geen enkele kring meer die de Limburgers vertegenwoordigde, hetgeen een onbeschrijflijke deemoed, ja zelfs wanhoop deed ontstaan bij de anders zo gezellige en opgewekte Limburgse studenten. Er heerste chaos en de heimlozen dobberden stuurloos rond van het ene café naar het andere, van de ene kotfuif naar de andere, van de ene vrfouw naar de andere. Met lede ogen moesten ze elkanders verschrikkelijke leed en dien tengevolge tanende gezondheid aanzien met de machteloosheid van een student .... Zonder studentenvereniging.

Het was op een van die zinloze, saaie, ongezellige, triestige, vervelende kotfuiven, niet georganiseerd door bijvoorbeeld.....Limburgia, waar twee ondertussen straalbezopen en dronken zatlappen (pleonasme à volonté)(trouwens, één van die leukerds was Eric Peeters, pro-senioir van het LVSV en Limburger) de wieg klaar zetten voor een nieuwe overkoepelende, alle Limburgers (de goeie toch!) samenbrengende vereniging die de originele naam Limburgia kreeg en die op een jaar tijd uitgroeide tot één der grootste regionale kringen aan de VUB met een drukke activiteitenagenda en niet onopgemerkte prestaties: zo scoorden de Limburgia-films steeds hoge toppen, zo bleven de Limburgia-canti nooit onbesproken en zo kreeg Limburgia zelfs de prijs van de beste doop der Regionale Kringen, enz...

Ook dit jaar staan er weer veelbelovende activiteiten op het programma waarvoor het bestuur zich ten volle inzet en rekent op nieuwe talrijke deelnames. We richten onze aandacht dan ook vooral op de nieuwkomers, de eerste-kanners die we net zo goed of zo kwaad mogelijk zullen trachten op te vangen in de bierplas van de VUB.

In de hoop op een blijde ontmoeting met jullie verblijf ik met de meeste hoogachting,

Pro-senior en heroprichter van Limburgia, Telat.

Inhoud

De Doop

Over geen enkel onderwerp bestaan er meer leugens, onwaarheden en misverstanden dan studentendopen.

De kernwoorden bij deze verhalen zijn meestal: gevaarlijk, vernederend en beestachtig. Vooral de media (cfr. De film "Ad Fundum" en de reportage van Telefacts) hebben dopen en studentikositeit de laatste jaren in een negatief daglicht gesteld. Ik ga niet ontkennen dat op bepaalde universiteiten en hogescholen men de schachten hard en vernederend aanpakt, maar ik kan jullie verzekeren dat voor dergelijke praktijken op de VUB geen plaats is. Vooral de regionale dopen, zoals die van Limburgia verlopen in een zeer vriendschappelijke sfeer met als bedoeling jullie in te wijden binnen de studentikose wereld en nieuwe vriendschapsbanden tussen schachten onderling en anciens te creeeren. Misschien hoor ik jullie al denken:" Ja maar, die praeses kan zeggen wat hij wil." Groot gelijk, maar diegene die mij niet geloven en nog niet overtuigd zijn peilen best eens naar de ervaring van Hanne, Dries, Griet, Katrien, Cindy (bestuursleden die vorig jaar gedoopt zijn), zij zullen mij honderd procent gelijk geven

Gert

Inhoud

De Folklore-Akademie (FA)

Beste schachten, welkom in Brussel, welkom aan de VUB. Jullie hebben ondertussen zonder twijfel kennis gemaakt met de studentenkringen. Je bent uit interesse naar een kring toegestapt, ze hebben je totaal overdonderd in een aula of je weten te overtuigen om aan een aantal activiteiten deel te nemen. Deze kringen maken allemaal deel uit van de studentenfolklore aan onze universiteit.

Maar wat is nu precies "Folklore"? volgens de Larousse betekent dit "Kennis van traditionele gebruiken, legenden, volksliedjes, klederdrachten, enz.". Zo organiseren alle kringen cantussen (of canti) en dopen. Op cantussen wordt volgens bepaalde oude mystieke gebruiken en regels gezongen uit een liederenboek (De Codex). Dit gaat wonderwel gepaard met het ook al eeuwenoude verbruik van goudgeel vocht.

Over de studentendopen hebben jullie waarschijnlijk al vaker gehoord. Ook zij maken deel uit van een eeuwenoude traditie. Sinds mensenheugenis worden eerstejaars-studenten onderworpen aan een "initiatierite". Twee hamvragen van elke arriverende student zijn "Laat ik me dopen?" en "Wat met al die straffe verhalen over doopperikelen?". Er wordt veel geroepen, geroddeld, geschreeuwd,... door mensen die het allemaal niet hebben meegemaakt. Geloof niet zomaar wat wordt gezegd, maar peil naar ervaringen van commilitones die hebben meegedaan. Je zult ontdekken dat niemand spijt heeft van deze vorm van vertier.

De klederdracht van de student is eveneens beladen met folklore. Het dragen van de "klak" is daar het belangrijkste element van. De klak is de identiteitskaart van de gedoopte student en wordt samen met de labojas of toga gerdagen.

De Folklore-Akademie is aan bijzondere studentenkring die deze oude tradities in ere probeert te houden, door een voorbeeldfunctie naar de andere facultaire en regionale kringen uit te oefenen. Wij organiseren een aantal speciale activiteiten, waarbij alle kringen betrokken worden, zoals de initiatiecantus, de Schachtenkeizer/keizeringverkiezing, de 24 minutenloop en de Pop-Poll aan het eind van het studentikoze jaar. Wij zijn nu reeds benieuwd wie er schacht en schachtin van het jaar gaan worden.

Natuurlijk komen studenten naar de universiteit om ooit eens af te studeren. Maar vergeet vooral de wereld na de studies niet. Jullie gaan een prachttijd tegemoet als jullie openstaan voor het opbouwen van een sociaal leven naast de leslokalen. Op café, TD, cantussen krijg je de gelegenheid om zoveel nieuwe vrienden te ontmoeten met dezelfde of juist andere boeiende ideeën en interesses. Geniet daarvan!

Gaudeamus

Sabine Delmotte

Consul Primus ‘98-’99

Inhoud

BSG , " Geen Taal, Geen Vrijheid"

Het Brussels StudentenGenootschap, " Geen Taal, Geen Vrijheid", een mond vol om de overkoepelende studentenorganisatie van de VUB te benoemen. De eerste dagen op de VUB zijn een pure chaos: je kot verhuizen, de eerste lessen, een bezoek aan alle diensten op de VUB,... Maar de boog kan niet altijd gespanne`n staan en vroeg of laat beland je wel in de BSG- zaal, dé fuifzaal van de VUB, aan de trap van het restaurant. En waar kan je beter contact leggen met medestudenten of met mensen uit de studentenkringen dan op de dansvloer. Maar het BSG is meer dan een fuifzaal alleen...

Het Brussels StudentenGenootschap, " Geen Taal, Geen Vrijheid" is , zoals eerder verduidelijkt , het overkoepelend orgaan van alle studenten en alle door de Sociale Raad erkende studentenkringen aan de VUB en coördineert hun activiteiten. Het BSG werkt op deze manier als dienst van de Sociale Raad van de VUB. Het vertegenwoordigt de studenten naar de academische overheid, nationale en internationale studentenverenigingen en de buitenwereld toe en verdedigt hun morele en materiële belangen.

Bovendien realiseren we dit door een nauwe samenwerking met de vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur, de Sociale Raad, de Vereniging van Vlaamse Studenten, het Erasmus Student Network, de Oud- StudentenBond en de Unie van Vrijzinnige Verenigingen. Lid worden hoeft niet, je bent bij je inschrijving automatisch lid, gratis.

Afgezien van de officiële taken, staat het BSG garant voor de grotere studentikoze activiteiten op de VUB, zoals de openingscantus, de openings-td, de Breughel-cantus en de eindejaars-td. Verder organiseert het BSG het niet-te-missen Vrijzinnig Zangfeest van Vlaanderen en in samenwerking met ACE, het ULB- equivalent van het BSG, de Sint- Verhaegenstoet. Een "optocht" door Brussel waar je zeker nog van zal horen.

Het BSG- lokaal bevindt zich naast het Crazy Copy Center en we zijn elke dag geopend tussen twaalf en twee uur, dan is ook de BSG shop open voor al je studentikoze attributen. Je kan ook aan elk bestuurslid informatie vragen, de aaibaarheidsfactor van deze mensen is immers zeer hoog.

Het lokaal is warm, het bier staat koud, kom af. Doen!!!

P.S.: Meer informatie omtrent de studentenkringen en het BSG vind je in de studentengids GUIDO en op het Internet. ( http://www.vub.ac.be/next/ kring.html)

Bram Gilles, voorzitter BSG ‘98-‘99

Inhoud

RK-Kroegentocht

Over deze dag kan ik pagina’s vol schrijven. Daarom leek het mij zinvoller om deze dag te beschrijven aan de hand van een hoop wist-je-datjes.

WIST JE DAT...

... er 11 regionale kringen zijn mee geweest?
... het standaardaantal pintjes wat je kan drinken 38 bedroeg? (13*2 + een halve bak bier per persoon?
... we er eigenlijk toch nog meer hebben gedronken?
... ze in Hasselt levende goudvis als specialiteit hebben?
... we in Geel bijna heel het café hebben leeggeroofd? ( dartsbord, brandblusapparaat, spiegel, barkruk, wc- ontstopper en een vuilnisemmer.)
... ze daar niets van gemerkt hebben?
... Ronny de microfoon in de aula van UFSIA heeft meegepikt?
... wij op dat moment al half bezopen waren?
... Bram in Antwerpen ( rond 11 uur) al aan ‘t zagen was?
... je geen kruiwagens mag stelen in Antwerpen?
... RK ons in Mechelen op een spaghetti heeft getrakteerd?
... iemand van LIA die dag erg verliefd was op iemand van ‘t Vat?
... er op weg van Mechelen naar Brugge maar vier man wakker was (Gert, Philippe, Gerry en Vince)? Leve Campina en Limburgia!!!!!
... en die dan nog een cantus aan het houden waren?
... we in Brugge al serieus bezopen waren?
... er iemand in zijn blote flikker op het marktplein aan het dansen was?
... Gert Geert heeft binnengedraaid?
... iedereen DENKT dat Gert Geert gepijpt heeft?
... de eerste slachtoffers aan het vallen waren in Oostende?
... in Asse Bram in de luster heeft gehangen?
... er een massa-président heeft plaatsgevonden?
... Bert en Gert in Geraardsbergen een kotswedstrijd hebben gehouden, waarbij Gert gewonnen heeft?
... LIA in Geraardsbergen een estafette tegen Westland heeft gewonnen?
... Bram heel kwaad is geworden o.w.v. een gestolen asbak?
... ik van dan af niet meer goed weet wat er verder is gebeurd?
...dat was omwille van een verre staat van dronkenschap?
... iemand van LIA heel ontgoocheld was toen die merkte dat die van ‘t Vat reeds vrijde?
... wij om twee uur pas in Luigi’s zijn aangekomen?
... we daar nog een hoop estafettes gedronken hebben?
... ik het een kei-leuke dag vond?
... Bram dat zelfs vond?

Gert

Inhoud

Ken je Bestuur !!!

Een kleine kwis om je kennis omtrent het nieuwe LIA-bestuur te testen. De antwoorden kan je vinden in een volgend boekje.

Wanneer is Gert straalbezopen?

 1. op een cantus
 2. op café
 3. van maandag tot vrijdag
 4. als hij niet slaapt

Hoeveel jaar bestaat LIA?

 1. 5 jaar
 2. 7 jaar
 3. 10 jaar
 4. 12 jaar

Met wie slaapt Griet?

 1. Kabouter Plop
 2. Johan Verstreken
 3. Alain, superschacht van het VRG

Wie is de ouderdomsdeken van het bestuur?

 1. Gert
 2. Vince
 3. Nicolas
 4. Geert

Welk van de volgende personen heeft Gert niet binnengedraaid?

 1. Geert
 2. Dries
 3. Andy
 4. Katrien

Wie heeft de grootste bierbuik?

 1. Gert
 2. Vince
 3. Mark
 4. Bart

Hoeveel pagina’s zal Gert zijn thesis tellen aan het eind van het jaar?

 1. 5 pagina’s
 2. 50 pagina’s
 3. te veel pagina’s
 4. te weinig pagina’s

Met wie vrijt Geert niet?

 1. Gert
 2. Griet
 3. Dries
 4. Hanne

Welke leden hebben meermaals hetzelfde lief gehad?

 1. Vince en Gert
 2. Katrien en Cindy
 3. John en Andy
 4. Kurt en Davy

Wat is Frederik zijn meest ruige kant?

 1. roken
 2. drinken
 3. vrijen
 4. onderkant
 5. voorkant
 6. achterkant
 7. bovenkant

Wie heeft Cindy proberen te verleiden? (Speciaal voor deze vraag een exclusief uitgebreide antwoordenlijst)

 1. Nis
 2. Ronny
 3. Balder
 4. Rik
 5. Super Mario
 6. Geert
 7. Kurt
 8. Stijn
 9. Koen
 10. Koenraad
 11. Vince
 12. alle bovenstaanden

Welke prosenioren zijn al afgestudeerd?

 1. Rik
 2. Bert
 3. Telat
 4. Geert

Inhoud

Voorstelling bestuur

!De redactie is niet verantwoordelijk voor mogelijke gevolgen voor het lezen van het volgend artikel!

Gert alias "de Dikke"
Gert is een subtiele zatlap. Vaak lijkt het alsof hij zat is, maar dat is niet zo, hij is altijd zat.

Vince alias "Fistolini"
Wat is dat? Is dat een sikje of is het gewoon een sprekende kut?

John & Andy alias "Double Face"
De één al lekkerder dan de ander? So what, ze draaien toch alleen venten binnen. De twee zijn als twee handen op het bakkes van Yvo.

Geert alias "computernerd"
zit uren achter de computer voor de 10 namen van Skikot op te schrijven (of zit op Hanne).

Hanne alias "kabouter Kwebbel"
Als zij het niet uitgelegd krijgt, krijgt niemand het.

Serkan alias "jerry kan (Springer)"
Stille waters, diepe gronden. De knapste uit de bende.

Dries alias "cul"
hobby’s: rotweiler worstelen en kleiduifschieten. De steilste uit de bende.

Cindy alias "Medusa"
PAS OP MET SLOWS!!! Haar motto is: als ik u pak laat ik u niet meer los. Verder, een goede sportpraeses.

Katrien alias "teddybeer"
Liefste meisje tussen de bende, altijd stil en beleefd.

Griet alias "troetelbeer"
Eén deel van de Heilige Drievuldigheid (Cindy, Katrien en Griet), te herkennen aan de kuiltjes in haar wangen.

Fré alias "Ruigje"
Wolf in schapevacht, een echte charmeur. Moet de meeste bakken binnendraaien.

Christian alias "Ann Christie"
Heeft een Spaans Ros tussen zijn benen, of andersom?

Gianni alias "Christophe"
Een rasechte Spanjaard, geen eerbied voor de mensen. Heeft dit jaar nog niet op zijn eigen kot geslapen, noch op dat van een meisje.

P.S. Met dank aan alle schachtinnen die kwamen poetsen.

Getekend, de ABC-boys

Inhoud

De Doop : « Het relaas van een schacht »

Ja, het was weer een gezellige boel op de LIA-doop dit jaar. Zoals ieder jaar was de hele ‘high society’ van LIA weer present, voor toch één van de hoogtepunten van het studentikoze leven.

Op de schachtenontvangst hadden ze ons beloofd dat de doop vuil (wat werd die belofte goed nageleefd !) en plezierig (ook dit viel niet te ontkennen) zou zijn.

Zoals afgesproken kwamen rond 18u de schachten, mezelf incluis, zich druppelsgewijs aanmelden. Niet goed wetende wat er allemaal ging gebeuren die avond, zochten we elkaars body heat, al oliënd en luisterend naar de geruchten van hoe het er tijdens de doop aan toe zou gaan.

Nadat we waren gebrandmerkt en we het Limburgs, nationaal volkslied uit volle borst ( ? als we nu al de tekst zouden kennen ?) hadden gezongen, werden we in groepjes verdeeld. Ik kwam zelf in de groep van de beruchte Rik en de oogverblindende Hanne. Toen we de andere slachtoffers hadden leren kennen, werd onze groep de slijklikkers genoemd en inderdaad : de andere schachten waren gore flikkers.

Plotseling werd iedereen samengezet en begon de grote clash : de zalm en couscous vlogen ons letterlijk om de oren. Het was wel degelijk aangeraden om je kopje naar beneden te houden, want anders liep je het risico dat één van die brokjes tussen je kleren , langs je goed afgetraind lichaam langzaam en kleverig naar beneden zou glijden. Maar dit geheel ter zijde gelaten was het een lekkere, vuile bedoening. Na dit plechtig ritueel, waar redelijk veel geamuseerde toeschouwers naar stonden te kijken, kropen en rolden we de volgende halte : de zandbak.

Ploeterend door het zand werden we besmeurd en begoten met allerlei dingen, waarvan ik de oorsprong liever niet wil weten ( echt niet ! ! !). Nu, naar het schijnt, het zwaarste gedeelte achter de rug was, begon het spelletjes- segment. Deze spelletjes dienden om met onze medeschachtjes een diepere band te scheppen en natuurlijk waren er de nodige ad fundums om onze tongen los te maken voor het ‘Rikkie-Pikkiespel’, wat toch wel handig was voor dit spel. Ik had wel de pech/geluk (schrappen wat niet past) tussen twee jongens te liggen tijdens het doorgeven. Ik werd vooraf gewaarschuwd dat dit een afschrikwekkend spelletje was, zeker als je twee jongens moet tussennemen (in mijn geval dan). Ik vond het echter best wel tof, wil dat zeggen dat ik een rasechte LIA’er ben ?

Ook het ‘Chaos-Geertspel’ viel onder het motto : « hoe vettiger, hoe prettiger ». Nog nooit in mijn leven kreeg ik zoveel yoghurt en ketchup over mij, dat kan ik wel met zekerheid zeggen. Dat is het probleem als je paard bent en je niet kunt verweren. Ook hebben we tijdens dit spel de kans gekregen om een paar persoonlijke vetes, met de fles ketchup in de hand, uit te vechten. Daarom grijp ik nu de kans mij te verontschuldigen voor die blauwe plek op je bil. Sorry Katrien, het was wel degelijk de bedoeling !

Zo liep dit doopfeestje op haar einde en werden de schachten nog een laatste keer bij elkaar gezet voor een eindclash met alles wat nog voor handen was. Hier en daar werd ik vriendelijk begroet door eieren van een paar bevriende ‘anciens’. Vooraleer deze clash van start ging, werd praeses Gert zelf even beclashed. Het was echt een geur en kleur-spektakel en we prijsden ons gelukkig dat we geen praeses, maar alleen maar schachten, waren.De eindclash moest er voor zorgen dat we zeker vuil genoeg waren, al werd je wel een beetje gespaard als je « We love you, Racing » uit volle borst zong. (had ik het maar geweten op dat moment). De doop zat er op en na nog eventjes gezellig na te keuvelen (met een lekkere, warme, welverdiende pint soep), vertrok de karavaan richting Confi, voor wat nog een lange, bruisende nacht zou worden.

ATS (naam verkrijgbaar op de redactie)

Inhoud

De gedoopten

Gedoopte schachtjes : Gedoopte Anciens :
Akdemir Duygu Merken Ronny Barilla Rita
Biesemans Lieke Nysten Wim Clerinx Peter
Billen Jeroen Pascuall Adell Manuel Dekkens Koen
Brouwers Kurt Plessers Peter Dekkers Wim
Byvoet Axelle Prasse Björn D'Exelle Stijn
Claessens Ellen Rikmans Liesbeth Driessens Nathalie
Clerx Hilde Rinaldi Enza Gerits Nancy
Dekens Sara Roosen Nele Maertens Koen
Denito Diana Vaes Annelies Poesen Gert
De Vos Wouter Van den Bergen Steven Rottiers Anja
Dutillieux Philippe van den Broek Dirk Rottiers Inge
Duyssens Kristien Van Hulle Annick Rutten Kristof
Fransen Peter Vanswijgenhoven Ronald Standaert Steven
Henckaerts Arnoud Verhoeven Kilja Stavroudis Jorgo
Janssen An Verlinden Maarten Troffaes Arne
Joris Katrien Wijshof Kristel Van der Laek Maartje
Klaes Valerie Willems Jan
Lambrechts Karen Wolfs Nathalie
Mebis Griet

Indien uw naam verkeerd is, gelieve dit dan te melden vie e-mail. Dank u.

Inhoud

Wat is er van de sport?

Beste sportliefhebbers,

Sommigen onder jullie weten het misschien al, maar voor de rest : Limburgia doet het uitstekend in de sporttrofee ! We staan op de tweede plaats met 268 punten. We zijn nog 7 schamele puntjes verwijderd van HILOK. De eerste achtervolger is Solvay met 190 punten. De drie laatste tornooien zijn zeer belangrijk willen we voor het eerst in onze Limburgiageschiedenis de sporttrofee veroveren. Ik hoop dan ook dat iedereen ons helpt om de basketbal, het voetbal en de 12- urenloop te winnen. Van elk tornooi dat al geweest is, vinden jullie hieronder een verslagje. Ten slotte wil ik alle spelers, speelsters, coaches en niet te vergeten supporters, die voor deze mooie resultaten hebben gezorgd, bedanken .

Cindy, sportpraeses***.

Inhoud

Badminton

Ons eerste tornooi was de Badminton, dat plaats vond op 14 oktober. Elke wedstrijd bestond uit een dames- enkel, heren-enkel en een dubbelspel. De poulewedstrijden tegen Campina en Jette werden gewonnen zodat we in halve finale tegen BSK moesten spelen. Astrid knokte zich tot een 1-1 gelijkspel, maar had spijtig genoeg minder punten dan het meisje van BSK. Onze A- speler Gert Poesen won zijn wedstrijd vlot met 2-0. Door een misverstand over de puntentelling werd het dubbelspel verloren met 2-1 en werden we verwezen naar de troosting tegen KEPS. Die hebben we gewonnen en zo beëindigden we ons eerste tornooi met een derde plaats.

Ik wil onze spelers Astrid, Gert en Catharina ( ingevallen voor Astrid tegen Campina) dan ook heel hartelijk bedanken voor hun inzet en het mooie resultaat.

Cindy***

Inhoud

Zaalvoetbal heren

Nadat we een paar keer hadden geoefend, waren we klaar om onze titel te verdedigen. Het tornooi spreidde zich over 2 dagen: woensdag 28 oktober en 4 november. De voorronde vormde geen enkel probleem. Met uitslagen als 9-0 en 4-0 tegen respectievelijk Jette en Biotecho. De eerste dag stonden we er dus al niet slecht voor. De laatste wedstrijd uit de voorronde tegen VSKM zou beslissen wie de halve finale zou spelen. Gelijk spel was voor geen van beide ploegen goed genoeg, want dan zouden strafschoppen bepalen wie reekswinnaar zou worden. Deze wedstrijd winnen was dus van zeer groot belang en de zenuwen kwamen bij de 2 teams naar boven. Vanaf het eerste moment was er spanning. Mooi voetbal, al bleef het 1ste doelpunt lang op zich wachten, totdat Nico Limburgia op voorsprong schoot. Na een spannende match met een uitslag van 8-1 mochten wij naar de halve finale.
De tegenstander was daar HILOK, een ploeg die elk jaar ook bij de favorieten hoort en conditioneel sterker staat. Maar met een oude rot in onze verdediging, Bert Debruyne, een allrounder Nico Schoofs, een wereldkeeper, 2 dynamische spitsen Wim en Rob, het geheime wapen Bart Hompes en last but not least Kurt Smets moest HILOK om zelfs maar een kleine kans te maken op de overwinning héél veel geluk hebben. Dat bleef, spijtig voor de tegenpartij, uit. Wij hadden daarentegen meer geluk. Bert trapte een vrije trap met een mooie krul langs "het muurtje" recht in het doel. We hadden dus de finale gehaald.
Onze tegenstander in de finale was Solvay. Zij hadden in de andere halve finale LWK kunnen kloppen door in de verlengingen de "golden goal" te scoren. Solvay is een goede ploeg met een sterke spits die in de voorrondes al had laten zien dat hij gemakkelijk kon scoren: we waren dus gewaarschuwd! Daar tegenover hebben wij een hecht team met technisch- en tactisch sterke spelers, enthousiaste supporters, en een aangeboren drang om te willen winnen. De finale was zeer spannend met kansen aan beide zijden. Het was echter Limburgia dat eerst scoorde. De schrik voor een tegendoelpunt bleef er toch inzitten. Gelukkig hadden we met Olivier een goede keeper in het doel staan. In de tweede helft werd ons geheime wapen Bart Hompes ingebracht. Het gevolg laat zich raden: Bart scoort en Limburgia staat 2-0 voor. Solvay kon nog een tegen doelpunt maken, maar Limburgia kon de score nog aandikken tot 3-1. De eerste overwinning en ook de 50 punten waren dus binnen. Tenslotte wil ik nog alle spelers bedanken die voor deze mooie overwinning hebben gezorgd. Bedankt Rob, Wim, Kurt, Yves, Bert, Olivier, Nico en Bart.

Geert Hompes,
coach

Inhoud

Volleybal heren

Ok, we hebben de finale niet gehaald, maar met een knappe 3de plaats zijn we toch weer een stapje dichter bij de eerste plaats van de Sporttroffee gekomen. Onze voorrondewedstrijden waren een formaliteit. Door een ongelukkige loting kwamen we reeds in de halve finale topfavoriet HILOK tegen en zij bleken, zoals verwacht een paar maatjes te groot. We hebben wel de eer van het team te zijn dat het meeste punten scoorde tegen HILOK.
De strijd om de derde plaats was nog minder zwaar dan verwacht, aangezien PPK er niet meer in slaagde een team bij elkaar te krijgen. De punten waren op voorhand al binnen en bovendien wonnen we ook nog de wedstrijd, die toch nog werd gespeeld puur uit sportiviteit (PPK vulde haar ploeg aan met spelers uit andere teams).
Alleszins een dikke chapeau voor het LIA- volleybalteam van ‘98-’99, bedankt: Kris, Luc, Dirk, Christophe, Mark, Gert en uiteraard Stijn, die ook nog de zware taak van coach op zich nam!

Inhoud

Koning Volleybal was weer eens in het land

Dit jaar had LIA het genoegen om één van de toppers van de sporttroffee (wegens het hele hoge ‘babe-gehalte’) te organiseren: het vrouwenvolleybal. Een week voordien zag onze prognose er nog heel goed uit. De loting had uitgewezen dat er een finale HILOK-LIA mogelijk was (de natte droom van onze eigenste sportpraeses of droomt ze van andere volleyballers ?!) Maar het einde van de week kreeg nog een venijnig staartje: beter bekend als het "PERS-PPK-LIA vermeende vaten incidentje". Toch even tekst en uitleg. Wegens een grote nalatigheid van de sportpraeses van PPK stonden ze op de wachtlijst, dat was een serieuze streep door hun sporttroffee-rekening. Ze hadden naar eigen zeggen (laten we hier in duidelijk zijn) DE te kloppen ploeg. Ons eigen Cindytje had haar strijdplan al uitgedokterd. Gewoon alle andere ploegen genoeg spelers bezorgen zodat er geen forfaits kwamen. Dit was echter buiten de eigen (drank) wil van PERS gerekend, die eens dachten een paar vaten los te peuteren door LIA en PPK tegen elkaar op te zetten. Het resultaat van dit hele gebeuren was dat er een joint-venture kwam tussen PERS en PPK (met of zonder vaten). Het gevolg was dat de eerste wedstrijd van het tornooi was tussen PPK en LIA. Dit leidde tot een enorme twijfel- en stresstoestand bij een paar van onze ploeggenoten.
Uiteindelijk brak de grote dag dan toch aan. Iedereen, zowel PPK als LIA, was zeer gespannen voor wat zou komen. Het bericht dat Frauke Diricks toch met PPK zou meedoen, was absoluut niet bevorderlijk voor het al aangetaste zenuwbestand van onze sportpraeses. Toen iedereen opgepept was, kon de wedstrijd beginnen. Al vlug bleek dat het een afslachting werd: de setstanden (15-1,15-3) spraken boekdelen. Blijkbaar was PPK vergeten een paar goede volleybalsters te vragen om met het groot Belgisch volleybaltalent te spelen. Zo is maar eens te meer bewezen dat 1 speelster geen ploeg maakt en dat is juist wat LIA zo sterk maakt: team spirit! Ook de andere voorrondematch tegen KBS werd een walk-over voor ons steeds beter spelend LIA-team.
Het volgende hoofdstuk in dit tornooi werd de regionale kringen halve finale clash tussen Campina (of toch ook een beetje HILOK) en LIA. Na een moeizame start, want Campina verdedigde zich hardnekkig, werd deze ploeg toch ook een beetje overklast door onze eigen degelijke formatie. De weg naar de finale lag open. Uit het ander tornooisegment kwam natuurlijk HILOK als glansrijk overwinnaar. Deze schone poepkes (volgens echte kenners) hadden nog maar 4 punten in al hun vorige wedstrijden tegen gehad en konden niet begrijpen hoe dat het kwam dat ze zoveel punten hadden kunnen verliezen. Ja, deze dames waren niet alleen mooi, maar hadden ook veel pretentie (een combinatie waarmee je in het leven soms ver kan komen). Om 17.10h kon de grote kraker beginnen. Voor deze topmatch was zeker een menigte van 60 man komen opdagen om te supporteren. Zoals gewoonlijk liet de harde kern van LIA het meest van zich horen. Onze dames waren een beetje onder de indruk van het hele gebeuren en begonnen zenuwachtig aan de wedstrijd. De HILOK-dames dachten dat ze al gewonnen hadden en lieten hun concentratie een beetje varen. Op dat moment kwam LIA overdonderend terug in de wedstrijd. Het werd een bikkelharde set waar voor ieder punt, soms letterlijk, gevochten werd. Zo kregen we ook eens de kans om achter de leuke snoetjes van de HILOK-dames, waar klaarblijkelijk scherpe nagels zitten, te kijken. Het LIA-team speelde bij momenten uitmuntend zodat de andere ploeg hier en daar uit het verband werd gespeeld. De HILOK-aanhang kreeg last van flatulentie-aanvallen toen onze formatie op setpunt kwam. Maar helaas, het mocht niet zijn, we verloren nipt de eerste set met 16-14. Een beetje down en een paar van ons zwaar vermoeid konden we in de tweede set de druk niet meer dragen en zagen we de winst aan ons ontglippen.
Toch wil ik als trainer onze dames bedanken voor deze fantastische prestatie, want het was lang geleden dat de HILOK-dames (naar eigen zeggen) zoveel tegenstand hadden ondervonden. Dus: bedankt Annick, Cindy, Jorgi, Kaat, Katrien, Nadja en ook Yasmine natuurlijk. Ook wil ik het publiek voor zijn steun en grote opkomst namens de ploeg bedanken. En ik zou graag willen afsluiten met de woorden: see you next year HILOK, we will be ready!

ATS, om al uw coaching-behoeftes te bevredigen.

Inhoud

Squash

Op 2 december stond de squash op het programma. Dit tornooi vond plaats in de Belgica te Jette. Net zoals bij de badminton dienden een jongen en een meisje te spelen. Het dubbelspel was hier uiteraard niet bij. 2 December was duidelijk een geluksdag voor Limburgia. Na dertig minuten was HILOK nog steeds niet aanwezig, daardoor werden ze gedwongen tot forfait. Voor ons was dit de ideale gelegenheid om een serieus inhaalmanoeuvre te doen t.o.v. HILOK. De eerste wedstrijd was tegen WK. Rob verloor met 2 maal 9-4. Nadia won haar wedstrijd met 10-8 en 9-0. WK had dus in totaal 26 punten en wij eentje meer. Eén( !) puntje besliste dus de wedstrijd.

LWK was onze tegenstander in de tweede wedstrijd. Nadia en Rob verpletterden de tegenstand. Zo kwamen we in de halve finale tegen Solvay uit. Rob won vlot met 2-0. Nadia won de eerste set, maar stond in de tweede 6-0 achter, toen het meisje van Solvay moest opgeven met een gebroken teen. De finale was een feit ! Hierin kwamen we uit tegen Jette. Jette, vorig jaar tweede, was net iets te sterk voor onze squashers, met alle gevolgen vandien ... we werden dus tweede en kwamen dus zo in één klap 30 punten dichter bij HILOK. Natuurlijk wil ik om af te sluiten Rob en Nadia heel hartelijk bedanken voor hun inzet .

Cindy***

Inhoud

Zwemmen

Woensdag 9 december vond de zwemmarathon plaats. De bedoeling was om in 2 uur met minimum 10 personen zoveel mogelijk baantjes van 50m te zwemmen.

Limburgia had de beste zwemmers van de VUB kunnen strikken, zodat we met 12 competitiezwemmers aan de start verschenen. Onze zwemmers deden gemiddeld 30 seconden over 50m. Om het kwartier werd de tussenstand opgeschreven en het werd al snel duidelijk dat niemand ons kon kloppen.

Toen het eindsignaal werd gegeven hadden we 11775m afgelegd. HILOK werd tweede met 10300m en Solvay derde met 9300m. Limburgia kreeg er 60 punten bij en zo gaan we de winterstop in met slechts 7 punten achterstand op HILOK. Alles is dus nog mogelijk !

Ik wil al onze zwemmers dan ook hartelijk bedanken voor hun prachtprestatie.

Bedankt Roel, Tom, Peter, Robby, Sofie, Thierry, Wout, Timo, Sofie, Bram, Peter en Steven.

Cindy***

Inhoud

Intelligentietest

0-6 : Debiel

7-11 : Gestoord

12-14 : Zwak tot normaal begaafd

15-16 : Intelligent

 1. Iemand gaat 12 uur slapen. Hij zet de wekker en wordt door de wekker om 1 uur gewekt. Hoeveel uur heeft hij geslapen?
 2. Hoeveel maanden hebben 28 dagen?
 3. Een dokter geeft je 3 tabletten en zegt: "neem elk half uur 1 tablet in." Na hoeveel uur heb je alle tabletten op?
 4. Een boer heeft 16 schapen. Allen met uitzondering van 9 gaan dood. Hoeveel schapen zijn er nog?
 5. Ergens staat een huis. Elke zijde heeft uitzicht op het zuiden. Er loopt een beer langs. Welke kleur heeft die beer?
 6. Is het in Rusland toegestaan dat een man met de zuster van zijn weduwe trouwt?
 7. Kan iemand die ten westen van de Mississipi woont ten oosten begraven zijn?
 8. Hoeveel dieren van elke soort nam Mozes mee op zijn ark?
 9. Deel 30 door ½ en tel er 10 bij. Wat is de uitkomst?
 10. Jij bent mijn zoon. Ik ben niet jouw vader. Wie zei dit?
 11. In 1912 werd een munt gevonden met als opschrift: "46 voor Christus." Hoe oud is die munt?
 12. Heeft een nachtwaker recht op pensioen als hij overdag sterft?
 13. Iemand gaat een donkere kamer binnen. Hij heeft een doosje met 1 lucifer erin. In die kamer zijn er: een olielamp, een kaars en een open haard. Wat zal hij eerst aansteken?
 14. Iemand heeft een kist met 50 rode en 50 zwarte sokken. Ze liggen door elkaar. Het is pikdonker. Hoeveel sokken moet hij nemen om zeker te zijn dat hij 1 gelijk gekleurd paar heeft?
 15. Een dokter in Nijmegen heeft een broer in Maastricht, maar die broer in Maastricht heeft geen broer in Nijmegen. Hoe kan dit?
 16. Een slak zit in een put van 20 meter diep. Hij wil naar boven. Overdag stijgt hij 5 meter en ‘s nachts zakt hij 4 meter. Hoeveel dagen doet hij erover om boven te zijn?

Antwoorden intelligentietest

 1. 12 uur.
 2. 12, allemaal hebben ze 28 dagen.
 3. 1 uur.
 4. 9 schapen.
 5. Wit, het is een ijsbeer, want het huis staat op de Noordpool.
 6. De man is dood, anders kan zijn vrouw geen weduwe zijn.
 7. Hij leeft nog, want anders kan hij niet "wonen".
 8. Het was de ark van Noah, niet van Mozes.
 9. 70, 30gedeeld door ½ is 60. 60 + 10=70.
 10. De moeder.
 11. De munt is vals. 46 jaar voor Christus wisten ze niet dat Christus ging bestaan.
 12. Als hij sterft is hij dood en kan hij geen pensioen meer krijgen.
 13. De lucifer.
 14. 3, dan heeft hij ofwel een paar rode, ofwel een paar witte.
 15. De dokter in Nijmegen is de zus van de dokter van Maastricht.
 16. 16 dagen.

Inhoud

Ad Fundum bowlen

Aan al degenen die niet zijn meegeweest,

Hopelijk hebben jullie je even goed kunnen amuseren in Luigi’s, de Confi of elders, want ook dit jaar was het weer grandioos! ‘t Is te zeggen, voor ons was het grandioos, voor de uitbaters van de zaak misschien iets minder. Alhoewel, de alcoholisten onder ons zijn dit jaar erg mild geweest. Slechts 3 bowlingballen, 6 paar schoenen en 2 asbakken zijn er meegereisd naar de VUB. Sommige uitbaters hebben wel al eens een grotere "kater" aan ons overgehouden. Zij die zijn mee geweest zullen het geweten hebben, of misschien juist niet meer, want na een half uur waren de eerste slachtoffers al aan het vallen. Tja, dat komt ervan als ge niet kunt bowlen.

Ter verduidelijking zal ik de spelregels nog maar eens uitleggen: indien een speler van jouw groep een strike of een spare gooide , dan dronk de rest van de groep een halve ad Fundum. Raak je zelf geen enkele kegel, dan moest je zelf een halve ad fundum drinken.

Heel het spektakel werd opgefleurd door een geweldige lichtshow die alles compleet maakte. Zoals elk jaar is ad Fundum Bowlen de gelegenheid bij uitstek om nog wat bakken bier binnen te halen in het bestuur. Ons verlegen bestuur en onze schachten lieten zich van hun beste kant zien, zonder scrupules, zonder schoon. Resultaat: 6 bakken, die het totaal op 8 brachten. De balans van die avond was echter niet te overzien: 6 zwaargewonden (Ollie KBS, Jan PPK, Grietje (schachtin), Andy (bestuur), Katrien (bestuur) en Ronald(schacht)). Voor de rest een hoop lichtgewonden die er met enkele aspirientjes van af zijn gekomen.

See you all next year

Gert

Inhoud

Limburgers zingen niet!

Op 10 december j.l. liep een bende/ horde/ meute/ roedel/ kudden studenten* over de campus richting aula Q. Limburgia ging niet naar de les (wat dacht u?) maar naar het 9de Vrijzinnig Zangfeest van Vlaanderen. Hoewel hun inzending (LIALIALIA) niet werd geselecteerd - achteraf beschouwd een wijze beslissing van het BSG - meenden ze dat hun aanwezigheid noodzakelijk was. Het VZV is immers traditioneel niet enkel een liedjes-, maar ook een zuipfestijn, vandaar.....

Over het zangfeest zelf zal u alles wel al kunnen lezen hebben in De Krant of in andere "studentikoze" publicaties. Els Witte was er, Interbrew wou van haar stock onverkoopbare literblikken afgeraken, het VRG sleepte de hoofdprijs in de wacht, Campina (hup regionaal) ging met de publieksprijs lopen, het VRG bestaat 50 jaar (zie voorafgaande), Els Witte was er beter niet geweest, het zangkoor was slaapverwekkend, Johan Verminnen niet, Campina had moeten winnen, het bier vloeide rijkelijk,......

Limburgia was dus aanwezig. Naast de liedjeswedstrijd ontstond er bijgevolg ook een nevencompetitie, nl. zoveel mogelijk zuipen, zwijnerij uithalen en tongen draaien. Dit alles om de rest ervan te overtuigen dat het geen toeval is dat LIA het goed doet in de sporttrofee, ze zijn goed in alle sporten. Velen herinneren zich nog weinig van het 9de vrijzinnig zangfeest, en de weinige anderen herinneren zich er veel van. Iedereen heeft dus een goede reden om volgend jaar terug te keren. M.a.w. ‘t was plezant.

Pieke

* schrappen wat niet past

Inhoud

Wist je dat... ?

... Limburgia een goed gevulde activiteitenkalender heeft in het 2de semester ?
... wij natuurlijk weer iedereen op post verwachten ?
... Gert nog altijd geen enkele schachtin heeft binnengedraaid ?
... de schachtinnen zich gelukkig mogen prijzen ?
... Limburgia volgende week gaat skiën ?
... de skiërs verwachten dat de thuisblijvers de eer van Lia hoog houden ?
... de bezinning weer fantastisch is geweest ?
... we Gert er goed doorgetrokken hebben ?
... hij dit zelfs leuk vond ?
... Limburgia niet geselecteerd was voor het zangfeest ?
... onze vice verhuisd is naar de nieuwelaan ?
... hij nu heel alleen is ?
... hij nu al zit te wachten op de eerste bezoekers (nr 374) ?
... Dries een weddenschap heeft aangegaan tijdens jenevertombola ?
... hij het hele bestuur wou binnendraaien, maar dit mislukte ?
... Gert liever naar een cantus gaat dan te vergaderen ?
... iedereen begint te beven als Dries tijdens de vergadering het woord vraagt ?
... wij een chronisch slaapgebrek hebben omdat hij het altijd te lang rekt ?
... wij niet hetzelfde willen doen ?
... wij daarom nu gaan afsluiten ?

Inhoud

HOOFDPAGINA - HET BESTUUR - GESCHIEDENIS - KALENDER - CULTUUR - SPORT - LIEDEREN - LINKS - LIMBABWE - FOTO'S

Email: limburgi@vub.ac.be

Your banner could be here, mail to
info@clublink.org
Clublink Banner Exchange