CURRICULUM VITAE Dr. ir. David Dehenauw

 

Diploma's en getuigschriften

 

1. Burgerlijk Scheikundig Ingenieur, VUB, juli '93

2. Burgerlijk Materiaalkundig Ingenieur, VUB, september '94

3. Ingenieur in de Veiligheidstechniek, Niveau I, VUB, september '95

4. Getuigschrift Onderwijsprofessionalisering, VUB, september '96

5. Getuigschrift Marien Meteoroloog, KNMI, maart 2001

6. Doctor in de Ingenieurswetenschappen, VUB, November 2006

 

Functies VUB (1995-2000)

-Assistent GAS Veiligheidstechniek en Elektrotechniek (Fakulteit der Toegepaste Wetenschappen, Dienst Electrotechniek, Prof. J. Deconinck) van 1/1/1995 tot 29/2/2000.

-Lezinghouder postgraduaat "Milieucoördinator A en B" Faculteit Geneeskunde en Farmacie, VUB-Erasmus Hogeschool Brussel (gedoceerd vak: Rol van het diensthoofd Preventie en Bescherming en van het comitÃ(c) Preventie en Bescherming) tot 2000

 

Functieomschrijving VUB (1995-2000)

-Coördinatie en organisatie van de GAS Veiligheidstechniek

-Begeleiding van de studenten GAS Veiligheidstechniek

-Onderwijs in het vakgebied Electrotechniek:

oefeningen "Veiligheid van Elektrische toestellen en Installaties" in de GAS Veiligheidstechniek (20u)

oefeningen "Laagspanningsinstallaties" in het 5de jaar Werktuigkunde-Electrotechniek (30u)

oefeningen "Technische Installaties: electrotechnisch deel" in het 3de jaar Ingenieur-Architect (22,5u)

-Onderwijs in de brandbeveiliging

hoorcollege (tijdelijk vervanger van Prof J. Mertens in 1997)

-Onderzoek in het vakgebied milieutechniek-veiligheidstechniek: "onderzoek naar de haalbaarheid, modellisatie en ontwikkeling van electrolytische bodemsanering van verontreinigde sites". Gestopt in 2000 wegens overstap naar het KMI om de leiding van het marien meteoprojekt in Zeebrugge waar te nemen.

 

Functies KMI (1998-heden)

 

-Vrijwillig medewerker in het weerbureau tijdens de avonduren (februari 1998-juni 1998)

-Meteoroloog (1/5 deeltijds tot 29/2/2000. Voltijds vanaf 1/3/2000)

-Manager van het Oceanografisch Meteorologisch Station Zeebrugge sinds 1/3/2000

-Marien Meteoroloog, erkend door het KNMI

-Luchtvaartmeteoroloog (ballons en vliegtuigen)

 

Functieomschrijving KMI (1998-heden)

-Meteoroloog en Marien Meteoroloog : maken van operationele weersvoorspellingen voor het binnenland, de kust en de Noordzee

-Manager van het Oceanografisch Meteorologisch Station te Zeebrugge: opstarten, uitbouwen, operationeel houden en verniewen van een marien meteorologische dienst.

-Hoofdvertegenwoordiger voor België, in opdracht van toenmalig Minister van Buitenlandse Zaken Michel, bij de internationale WMO/IOC Joint Commission for Oceanography and Marine Meteorology JCOMM

-Beheerder van het ETA-mesoschaalweermodel: implementatie van het model en maken van programma's voor de post-processing ervan.

-Beheerder van de mesoschaal weermodellen van de Duitse en Britse weerdienst: programmatie van de post-processing.

-verzorgen van diverse lezingen mbt operationele meteorologie, tijdens bezoeken, opendeurdagen of bedrijfsbezoeken

-Erkend expert in de meteorologie (Min. Economische Zaken), aangesteld voor beoordeling project "windmeting op zee voor windmolenparken".

 

Publicaties

 

'92-93: "Transportverschijnselen en reactie in synzymes", ingenieursthesis: meten van adsorptieëvenwichten en diffusiecoëfficiënten in synzymes met behulp van gaschromatografie en HPLC, alsmede bepaling van snelheidsbepalende stappen in de oxidatie van cyclohexaan in synzymes.

 

'93-94: "Studie van adsorbaat-adsorbent interacties", ingenieursthesis: IR-spectroscopische metingen met quantumchemische modellisatie van adsorptiefenomenen van ketonen op een NaY-zeoliet.

 

'94-95: "Het voorkomen van zware ongevallen, te wijten aan corrosie, in enige petrochemische installaties", veiligheidsingenieursthesis : corrosiebeheer in atmosferische en vacuüm destillatietorens, katalytische- en waterstof- krakers en ontzouters. Ik maakte daarbij deel uit van het corrosieteam van de dienst Metallurgie dat dergelijke studie moest maken in opdracht van het Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling.

 

-"Elektrolytische sanering van bodems: een haalbare kaart ?" , KVIV-magazine "het Ingenieursblad", oktober 1997.

 

-"Laagspanningsinstallaties", Prof J. Deconinck, ir. D. Dehenauw, cursus Vrije Universiteit Brussel, oktober 1997.

 

-" A forecaster's view on the performance of Aladin Belgium", proceedings of the 6th International Aladin Workshop, Boekarest, februari 1999

 

-" Electrokinetic Soil Remediation: Experimental Investigation and Modelling", A. Hubin, D. Dehenauw, I. Vandendael, J. Deconinck, postersessie, 8th International Fischer Symposium on Electrochemistry and Environment, Universiteit Karlsrühe, Duitsland, juni 2000.

 

-"Het OMS te Zeebrugge", D. Dehenauw, Meteorologica, deel 3, september 2001

 

-"Is het weer nu echt beter aan onze kust ? Mythe versus realiteit", D. Dehenauw, De Grote Rede, nummer 5, 2-5, 2002, Vlaams Instituut voor de Zee.

 

-De storm van 1 februari 1953: een terugblik met moderne technieken, D. Dehenauw, Meteorologica, deel 2, april 2003.

 

-De storm van 1 februari 1953: een historische terugblik met moderne technieken, D. Dehenauw, KMI-publicatie, 2003, peer reviewed.

 

-An objective hail size forecast method based on mesoscale model output, D. Dehenauw, KMI-publicatie, 2003, peer reviewed.

 

-De stormvloed van 1953: Zou dit nu te voorspellen zijn ? D. Dehenauw, De Grote Rede, nummer , 2003, Vlaams Instituut voor de Zee.

 

Dumon, G.; Vanden Berghe, E.; Dehenauw, D. (2002). Hydrometeo system Flemish Banks (poster). Pp 58 in Brown, M.; Costello, M.; Heip, C.; Levitus, S.; Mees, J.; Pissierssens, P.; Vanden Berghe, E. (Ed.): The Colour of Ocean Data: International Symposium on oceanographic data and information management, with special attention to biological data. Brussels, Belgium, 25-27 November 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 11. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende, Belgium.

 

Dumon, G.; Vanden Berghe, E.; Dehenauw, D. (Belgium) Hydrometeo System Flemish Banks, poster, 2nd EuroGoos conference, Athens, December 2002.

 

Dumon, G.; Vanden Berghe, E.; Dehenauw, D. (2003). Hydrometeo system Flemish banks. Pp 66 in Mees, J.; Seys, J. (Ed.): VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Ostend, Belgium.

 

Hail detection using radar observations: case studies in the summer 2002, L. Delobbe, D. Dehenauw, K. Hamid, J. NemÃ(c)ghaire, publicatie KMI, 2003-12-15, peer reviewed.

 

The Second JCOMM Workshop on Advances in Marine Climatology (CLIMAR-II), D. Parker, E. Kent, S. Woodruff, V. Swail, M. Mietus, T. Manabe, D. Dehenauw, WMO-Bulletin, 2003.

 

OMS-publicaties

medeauteur van stormverslagen in het OMS Zeebrugge

medeauteur van de maandelijkse kwaliteitscontroles in het OMS Zeebrugge

Het harmonisch getij berekend met het OMNECS getijmodel vergeleken met de getijtafels en het gebruik van de reductiemethode voor zeelocaties; een evaluatie ,F. Buyl, B. Geysen, D. Dehenauw

Evaluatie Mathematische modellen, F. Buyl, B. Geysen, D. Dehenauw

Evaluatie HYPAS en REFRA golfmodellen, M. Sys, D. Dehenauw

Scheepsbewegingen in de Scheurpas, B. Geysen, A. Van der Burght, D. Dehenauw

 

Congressen, seminaries, events en realisaties

 

Interprovinciaal veiligheidscongres Blankenberge op 18-19 mei 1995, vertegenwoordiger VUB.

Symposium Wetenschappelijke Projecten Ministerie Arbeid en Tewerkstelling, Directie Chemische Risico's, oktober '95, Houffalize, postersessie over corrosie in petrochemische installaties

Studiedag Laagspanningsinstallaties Vynckier NV Gent , maart 1996

Seminarie onderwijsprofessionalisering 24-27 september 1996.

Voorzitter van de nationale conferentie "Veiliger Werken", Institute for International Research, 27 mei 1998, Holiday Inn Antwerpen

6th Aladin international workshop in Boekarest februari 1999: presentatie paper ivm het Aladin-weermodel toegepast op België

Wetenschappelijke ondersteuning adhv specifieke weermodellen van mijn collega Luc Trullemans, die de meteobegeleiding verzorgde voor de succesvolle Breitling Orbiter 3 vlucht rond de wereld, maart 1999

Gastmeteoroloog op het hoofdkwartier van de Amerikaanse weerdienst, (waar men de atmosferische modellen ontwikkelt) waar ik een seminarie verzorgde over "de toepassing van het Amerikaanse globale weermodel op België en omringende landen", 24/7/99-1/8/99 en waar ik het Amerikaanse mesoschaalmodel ETA heb gehaald dat ik nu toepas voor België op een krachtige computer in het KMI. De reis naar en het verblijf in Washington werd volledig op eigen kracht gefinancierd.

Installatie voor operationeel gebruik van het NOAA mesomodel ETA en het uitwerken van scripts voor het plotten van kaarten en meteograms. Steeds wordt de meest actuele operationele Amerikaanse versie van het model gebruikt. Aanpassen van het model om met reanalyses historisch weerfenomenen te simuleren (case-studies: storm 1/2/53 en tornado Oostmalle 1967). Implementatie van modelupdates in mei 2000 (mpi-versie) en mei 2001 (niet-hydrostatische versie)

Hoofdmeteoroloog en Belgisch lid van het organiserend comitÃ(c) voor de 43ste Coupe AÃ(c)ronautique Gordon Bennett 1999, 1-9/10/99 Albuquerque, New Mexico, VS, belast met het maken van weersverwachtingen voor de deelnemende gasballons uit 20 landen. Wordt beschouwd als het wereldkampioenschap gasballonvaren, gewonnen door het Belgische team en in samenwerking met Luc Trullemans. Voor de eerste maal heeft een Belg de hoofdverantwoordelijkheid voor de meteo in de Gordon-Bennet Coupe.

Opnieuw hoofdmeteoroloog en lid van het organiserend comitÃ(c) voor de 44 ste Coupe AÃ(c)ronautique Gordon Bennett 2000, in sept. 2000 te St-Hubert, België

Deelname aan een conferentie van Europese Weersvoorspellers in MÃ(c)tÃ(c)o France, Toulouse, oktober 2000, "de kerststormen van 1999 in West-Europa"

Werkbezoek aan UK Met Office, november 2000, kontaktname met Oceanografische sectie en met het Weerbureau. Succesvol onderhandeld om dagelijks de resultaten van het mesoschaalmodel van UK Met Office binnen te krijgen in Ukkel en Zeebrugge, operationele programma's gemaakt om kaarten en meteogrammen van het model, bij elke run om 0, 6, 12, 18 UTC routinematig te produceren.

Seminarie Satelliet Meteorologie (2 dagen) gevolgd te Ukkel, november 2000

Belgisch delegatieleider bij de eerste conferentie van de intergouvernementele WMO/IOC Joint Commission for Oceanography and Marine Meteorology JCOMM, 19-29 juni 2001. Ontmoeting met de Ijslandse president Grimsson.

Gestart in september 2001 met een doctoraat in de toegepaste wetenschappen (toegepaste meteorologie) met als onderwerp: "bijdrage tot de evaluatie en verbetering van de weersvoorspellingstechnieken op korte termijn" met als promotor VUB-professor H. Decleir, lid van de Wetenschappelijke Raad van het KMI. Prof. A. Barel is copromotor.

Officiële Meteoroloog voor de 24ste (2002) , 25ste (2003) en 26ste (2004) en 27ste (2005) Semaine des Ballons te Château d'Oex, Zwitserland, samen met Luc Trullemans. Ontmoeting met Prins Albert van Monaco.

Meteoroloog, samen met Luc Trullemans, voor de succesvolle solo ballonvlucht rond de wereld Bud Light Spirit of Freedom van Steve Fossett, juni-juli 2002, St Louis, VS. Verantwoordelijk voor de meteorologische veiligheid van Steve Fossett (voorspellen en vermijden van gevaarlijk weer). Schriftelijke felicitaties van NOAA-Administrator Vice-Admiral Conrad C. Lautenbacher en van de secretaris-generaal van het Belgisch Wetenschapsbeleid Ir Beka. Balloncapsule met o.a. onze namen, staat in het National Air and Space Museum in Washington,DC.

Gastspreker op de Vanguard conferentie in Conrad Hilton, Brussel, 16-17 juli 2002 met als onderwerp "Updating Jules Verne: the Spirit of Freedom", over mijn bijdrage tot de geslaagde vlucht rond de wereld van Steve Fossett.

Key-note spreker op het congres van PMI-Benelux (over project Management), Bergen-Op-Zoom, 5 oktober 2002, over de meteorologie van de Fossett-vlucht.

Deelname aan het PIANC Congres mbt mariene meteorologie en harbour engineering in Sydney, Australië. Lezing over de Fossett-ballonvlucht voor Australische ballonvaarders.

Gastspreker in het NOAA-hoofdkwartier in Washington,DC, 13 en 14 November 2002 over de Fossett-ballonvlucht en het gebruik van Amerikaanse weergegevens, op uitnodiging van NOAA-baas Conrad C. Lautenbacher, Onderminister van Handel in de Bush-administratie. Interview in NOAA-research magazine. Interview in Gazette.Net

Deelname congres Mariene Meteorologie in Athene, december 2002.

Meteoroloog, samen met Luc Trullemans, voor de geslaagde Transatlantische recordvlucht in september 2003 van de Brit David Hempleman-Adams. Voor het eerst vliegt een ballonpiloot in open mand over de Oceaan.

Belgisch organisator van de Conferenties "herdenking 150 jaar mariene meteoconferentie Brussel en "CLIMAR-II", in samenwerking met Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), NOAA en US-Navy. Voorzitter van een CLIMAR-II sessie. Felicitatiebrief van WMO-secretaris-generaal Prof Obasi.

Diploma Royal Aero Club (UK) 2003 voor transatvlucht Hempleman, uitgereikt door HRH Prince Andrew in maart 2004.

Meteoroloog voor de geslaagde snelheidsrecordpoging van Sir Richard Branson met amfibieboot Aquada over het Kanaal, in juni 2004. Dankbrief van Sir Richard Branson.

Hoofdmeteoroloog voor de geslaagde eerste solo, non-stop and non-refuelled vlucht rond de wereld van Steve Fossett in een vliegtuig in maart 2005. Interview in NOAA-magazine. Bijdrage in wetenschappelijk magazine EOS. NOAA speelde weer een belangrijke rol, en dat schreef ik aan de bevoegde Amerikaanse minister van Handel, Carlos M. Gutierrez. Hij stuurde me een felicitatiebrief.

Hoofdmeteoroloog voor de geslaagde langste afstandsvlucht ooit in de luchtvaart, van Steve Fossett met de GlobalFlyer. . Ik ben nu wereldrecordhouder in het begeleiden van succesvolle vluchten rond de wereld (Fossett ballon in 2002; Fossett GlobalFlyer I en II). Bescheidenheid blijft troef want de meteorologie is niet foutloos, de meteorologen zeker niet !

Hoofdmeteoroloog voor de laatste GlobalFlyer rond-de-wereld-vlucht voor de langste vlucht met zelfde start- en landingsplaats, Fossett was opnieuw piloot in zijn laatste recordpoging in mart 2006. Ik heb nu 4 succesvolle vluchten rond de wereld begeleid non-stop.

 

Meteoroloog voor het Solar Impulse project van Bertrand Piccard sinds 2004.

 

Sinds juni 2009 opnieuw projectleider van het Oceanografisch Meteorologisch Station.

 

Media

Radio

weerman van diverse zenders

Radio 2 Antwerpen sinds januari 2000

Radio 2 Oost-Vlaanderen sinds augustus 2002

Radio 2 West-Vlaanderen sinds januari 2005

TV

VTM-weerman sinds januari 2003

Een honderdtal interviews in veertien dagen tijdens mijn verblijf in St Louis voor de begeleiding van Steve Fossett in juni/juli 2002. Radio-interviews voor ABC Australia, Radio Australia, Radio New Zealand, enkele Canadese radio stations, CBS radio New-York, CBS Cleveland, enkele radio stations in St Louis, Alabama, Californië, Missouri...TV-interviews op CNN America (3x live), 2x live press conferences (met persoonlijke statements) op CNN America en CNN International. TV-interviews op ABC, NBC, CBS, Fox Channel, St Louis regional channels 4 and 5. Guest appearance in St Louis Channel 4 Weather Show, geïnterviewd door de lokale weerman Kent Ehrhardt. Deelname aan een talkshow op Channel 4 St Louis. Diverse interviews voor Reuters en AP.

Medewerking aan het Canvasprogramma overLeven : De Straalstroom (18/04/04)

Diverse interviews voor radio en TV


1

1