Consultancy in Human Resource Management and Organisational Change

Experience

Prior to my academic career, I spent several years working in the industry and public sector as a recruiter, test developer, research assistant, trainer, consultant and HR-advisor. I’m the co-founder of Adforum, a consultancy firm specialized in screening and developing employees and organizations.

Consultancy

I advise companies on a wide range of HR issues.

 • Recruitment and selection
 • Performance appraisal and management
 • Career management
 • Talent management
 • Retention management
 • Strategic HRM
 • Evidence-based HRM
 • Employee involvement
 • Job satisfaction
 • Work stress and motivation
 • Organizational design
 • Organizational changeDutch version/Nederlandstalige versie:

Consultancy in Human Resource Management en Organisatieverandering

Ervaring

Voorafgaand aan mijn academische loopbaan heb ik gewerkt als selectie-interviewer, testontwikkelaar, wetenschappelijk medewerker, trainer, consultant, en HR-adviseur in zowel de publieke en private sector. Ook ben ik medeoprichter van het adviesbureau Adforum gespecialiseerd in de screening en begeleiding van individuen en organisaties.

Aanbod

Ik adviseer organisaties op het gebied van Human Resource Management.

 • Werving en selectie
 • Prestatiebeoordeling en -management
 • Loopbaanmanagement
 • Talentmanagement
 • Retentiemanagement
 • Strategisch HRM
 • Evidence-based HRM
 • Werknemersparticipatie
 • Werknemerstevredenheid
 • Stress en motivatie
 • Organisatieontwerp
 • Organisatieverandering